Hvordan skal Furesøs handicap- og senioregnede boliger være?

Hverdagen med demens kan være vanskelig
Udviklingsudvalget for fremtidens handicap- og senioregnede boliger skal give anbefalinger til hvor og hvordan, der kan bygges nye handicap- og senioregnede boliger i Furesø.

Kommunen oplever i stigende grad, at borgere, der har brug for mange kommunale ydelser på ældre- eller handicapområdet fx hjemmepleje, støtte-kontaktpersoner mv., fravælger plejeboliger eller andre botilbud. Dermed bliver det vanskeligt at sikre den nødvendige kommunale hjælp uden meget høje omkostninger.

Udviklingsudvalget skal komme med input til, hvordan ældre borgere kan blive boende i kommunen i en bolig, der passer til deres livssituation. Udvalgets ideer indgår i byrådets arbejde med at revidere kommunens ældreboligstrategi. Den nye strategi skal forholde sig til hvordan vi skaber attraktive, sammenhængende tilbud til både handicappede og ældre borgere, og hvor de kommunale ydelser kan indtænkes effektivt og sikre borgerne den hjælp, som de har brug for i rammer, som giver tryghed og livskvalitet.

Læs mere i kommissoriet for udviklingsudvalget om handicap- og senioregnede boliger.

Opsamling på borgermøde den 31. januar 2017

Der kom mange ideer og holdninger på banen, da 60 fremmødte borgere deltog i borgermøde om fremtidens boliger for seniorer og handicappede. På borgermødet kunne man blandt andet høre kommentarer som: Vi skal sikre, at der er boliger nok, som er fleksible og kan tilpasses beboerens behov. Boliger skal placeres forskellige steder i kommunen. Nogle seniorer vil fx gerne bo tæt på natur, mens andre gerne vil bo bynært. Boligerne skal ikke være for dyre, hvis de skal være attraktive, og dertil er infrastruktur vigtig. Man skal allerede i planlægningsfasen af nybyggeri og renovering af eksisterende boliger tage højde for, at boligen på forhånd er egnet også til borgere med forskellige former for funktionsnedsættelse, der kan medføre forskellige behov.

I pausen kunne deltagerne give deres bud på, hvor der bør placeres flere boliger til seniorer og handicappede. Det skete via markeringer på et kort. Alle kommentarer og input bliver givet videre til udviklingsudvalget, der på mødet i februar 2017 konkluderer hvilke anbefalinger, der skal gives videre til byrådet, når Furesø Kommune fremover skal lægge en strategi for nye boliger til seniorer og handicappede. 

Politikere i udvalget

Borgere

  • Marianne Rosenvold
  • Henrik Jart
  • Stig Robertsen
  • Kristian Busk Sørensen
  • Ann Isabel Obarzanek
  • Lone Stenderup
  • Søren Bech
  • Helle Buchardt Boyd
  • Janne Stricker
  • Lis Jensen

Medlemmer af udviklingsudvalg om fremtidens handicap- og seniorvenlige boliger, sep16

 

Udviklingsudvalget er rådgivende overfor byrådspolitikerne. Ved hjælp af konkrete anbefalinger skal udvalgets medlemmer klæde politikerne bedre på til at træffe beslutninger inden for emnet i fagudvalg og byråd.

Udvalget arbejder fra sensommeren ’16 og frem til foråret ’17. Herefter evalueres arbejdet og byrådet tager samtidig en drøftelse af, hvordan erfaringerne kan indgå i forbedring af borgerinddragelsen i kommunen.
Sidst opdateret 10. marts 2017

Kontakt

Udviklingsudvalg

Hørmarken 2
3520 Farum


Tlf.: 7235 4504
E-mail: udviklingsudvalg@furesoe.dk
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.