Miljørådet

Miljøområdet

Offentligt miljørådsmøde om vækst

Miljørådet i Furesø Kommune inviterer til åbent møde om vækst tirsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Galaksen.

Mødet er en fortsættelse af mødet om vækst den 19. april i år.

Med det kommende møde er det Miljørådets intention at komme et spadestik dybere og få konkretiseret perspektiverne ved vækst i Furesø Kommune.
Hvordan kan væksten styres i en retning, der tager hensyn til de borgere og de erhvervsdrivende, der allerede bor i kommunen, og til den natur vi sætter pris på.

Mødeprogrammet bliver offentliggjort i september.

Miljørådet har 12 medlemmer. Tre medlemmer er valgt direkte af borgerne på et offentligt møde, og ni medlemmer er udpeget af lokale foreninger.

Miljørådet har konstitueret sig den 15. september 2015 med:

• Ingvar Frier, formand, frier@12move.dk

• Charlotte Søllner Hernø, næstformand

• Jane Lindum, kasserer

Se miljørådets medlemmer og stedfortrædere.

Miljørådet er et omdrejningspunkt for at udveksle viden og synspunkter

Miljørådet danner forum for at borgere og erhvervsliv kan drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet. Miljørådets vedtægter er blevet til i et samarbejde mellem en række foreninger, det tidligere miljøråds koordinationsgruppe og forvaltningen.

Miljørådet har dermed fået en klar organisering og en mere entydig ramme, der gør det enklere at tage beslutninger i rådet. Miljørådet holder mindst to offentlige møder om året.

Se Miljørådets vedtægter

 

 

Sidst opdateret 07. september 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen