Miljørådet

Miljøområdet

Miljørådet holdt møde om vækst

Der kom ca. 55 borgere til det offentlige miljørådsmøde om vækst den 19. april 2018.

Du kan her se referat fra miljørådsmødet. Herunder kan du se de slides, der blev vist på mødet.

Oplæg – Bæredygtig  vækst v. Borgmester Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune

Oplæg – Hvad afgør lykke v. Ross Jackson, økonom og grundlægger af Urtekram og Gaia Trust

Oplæg - Økonomisk vækst som politisk mål v. Finn Arler, professor, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Oplæg – Økonomiske stordriftsfordele i kommunerne v. Kurt Houlborg, professor, mso i kommunaløkonomi, VIVE

Miljørådet holdt møde om grundvand

Der kom ca. 60 borgere til det offentlige miljørådsmøde den 19. september 2017.

Du kan her se referat fra miljørådsmødet. Herunder kan du se de slides, der blev vist på mødet:

Oplæg - Velkomst og program, v/ Ingvar Frier, formand for Miljørådet

Oplæg - Grundvand, kildepladser og grundvandsbeskyttelse, v/ Walter Brüsch, grundvandsspecialist, Danmarks Naturfredningsforening

Oplæg - Grundvandsmonitering og afværge, v/ Anders Christensen, ekspertisechef, NIRAS A/S

Oplæg - Grundvandshåndtering på Flyvestationen, v/ Karen Mosbech, administrerende direktør, Freja A/S

Oplæg - Kommunens rolle i grundvandshåndtering på Flyvestationen, v/ Niels Thygesen, by- og kulturdirektør, Furesø Kommune

Oplæg - Miljørådets syn på håndtering af afværgeforanstaltningerne på Flyvestationen, v/ Ingvar Frier, formand for Miljørådet

Miljørådet har 12 medlemmer. Tre medlemmer er valgt direkte af borgerne på et offentligt møde, og ni medlemmer er udpeget af lokale foreninger.

Miljørådet har konstitueret sig den 15. september 2015 med:

• Ingvar Frier, formand, frier@12move.dk

• Charlotte Søllner Hernø, næstformand

• Jane Lindum, kasserer

Se miljørådets medlemmer og stedfortrædere.

Miljørådet er et omdrejningspunkt for at udveksle viden og synspunkter

Miljørådet danner forum for at borgere og erhvervsliv kan drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet. Miljørådets vedtægter er blevet til i et samarbejde mellem en række foreninger, det tidligere miljøråds koordinationsgruppe og forvaltningen.

Miljørådet har dermed fået en klar organisering og en mere entydig ramme, der gør det enklere at tage beslutninger i rådet. Miljørådet holder mindst to offentlige møder om året.

Se Miljørådets vedtægter

 

 

Sidst opdateret 12. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.