Fremme det politiske beslutningsgrundlag

Stemmebokse
Integrationsrådet har nedsat en arbejdsgruppe for at fremme det politiske beslutningsgrundlag for bedre integration.

Kommissorium arbejdsgruppe der skal fremme det politiske beslutningsgrundlag  for bedre integration

Formål er

  • At holde integrationsrådet opdateret i forhold til, hvad der sker på den politiske arena.

  • At integrationsrådet kan tage initiativ til at komme med udtalelser og høringssvar til det politiske udvalgsarbejde.

  • At identificere det politiske udvalgsarbejde, der vedrører integrationsområdet, og som bør underlægges en tværgående politisk behandling.

Arbejdsgruppernes opgaver

Sidst opdateret 29. marts 2017

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14


Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.