Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer.

Formanden er jurist og beskikkes direkte af statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og de større grundejerforeninger i de kommuner, som indgår i det fælles nævn. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

I sager om overtrædelse af husorden eksempelvis sager om støj, husdyrhold og chikane, tiltrædes nævnet af en social sagkyndig fra lejers kommune. Den socialt sagkyndige deltager for at sikre, at der tages de fornødne sociale hensyn. Den social sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.

Nævnets medlemmer udpeges for en periode på op til fire år.

Nævnets medlemmer

Formand: Sven Nørgaard
Suppleant: Bolette Rørdam

Lejerrepræsentant: Peter Andersen
Suppleant: Dorthe Larsen

Udlejerrepræsentant: Magdalena Hartmann
Suppleant: Troels Flethøj Thygesen

Socialt sagkyndige:
Furesø Kommune: Elsebeth Fjord
Ballerup Kommune: Louise Muff Christensen 

 

Sidst opdateret 05. januar 2018

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn
 
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner
 
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
 
Mail:naevn@balk.dk

Tlf. 4477 1877
 
Mandag - fredag 10.00-12.00.