Klage over nævnets afgørelse

Hvis en af parterne er utilfredse med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden fire uger indbringes for boligretten.

Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til Boligretten i den retskreds, hvor lejemålet er beliggende.

  • Er lejemålet beliggende i Furesø Kommune, skal du indlevere klagen til Retten i Lyngby.
  • Er lejemålet beliggende i Ballerup Kommune, skal du indlevere klagen til Retten i Glostrup.

Indbringelse kan ikke ske ved henvendelse til Beboerklagenævnet.

Parterne kan eventuelt søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejerorganisation. Huslejenævnet skal ikke medindstævnes, da kun udlejeren og lejeren er parter i en eventuel retssag. Nævnet anmoder dog om at blive underrettet om sagens indbringelse for boligretten.

Hvis sagen ikke er indbragt inden 4 uger, har nævnets afgørelse som udgangspunkt retskraft.
Sidst opdateret 24. maj 2016

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn
 
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner
 
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
 
Mail:naevn@balk.dk

Tlf. 2516 9892
 
Mandag - fredag 10.00-12.00.