Hvordan indbringes en sag, og hvad koster det

Sagerne i beboerklagenævnet behandles skriftligt. Det betyder, at indbringelse af en sag skal ske skriftligt men en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Derudover skal der vedlægges eller vedhæftes kopi af lejekontrakt, opgørelser og andre bilag i sagen, som kan være af interesse for nævnet.

Eksempler på relevante bilag:

  • Lejekontrakt og tillæg til kontrakten 
  • Indflytnings- og udflytningsrapport 
  • Foreløbig- og endelig flytteopgørelse med kopi af faktura 
  • Billeder fra lejemålet med beskrivelse fx hvilket rum, og hvad fotoet skal oplyse nævnet om 
  • Forbrugsregnskaber, hvis der er en tvist om forbrug
  • Korrespondance mellem parterne, som relaterer sig til sagen.

Klagen/indbringelsen af en sag samt bilag sendes til beboerklagenævnets sekretariat naevn@balk.dk eller pr. post:

Ballerup Kommune
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup

Har du spørgsmål til hvordan du indbringer en sag, er du naturligvis velkommen til at kontakte sekretariatet.

Det koster 146 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

Gebyret indbetales på følgende konto: Reg.nr: 4316 - Konto nr.: 3000478

Husk tydeligt at angive navn og adresse.

Gebyret refunderes ikke, selv om du får medhold i klagen.

 

Sidst opdateret 18. december 2018

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn
 
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner
 
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
 
Mail: naevn@balk.dk

Tlf. 4477 1877
 
Mandag - fredag 10.00-12.00.