Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer.

Formanden er jurist og beskikkes direkte af statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og de større grundejerforeninger i de kommuner, som indgår i det fælles nævn. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

I sager om overtrædelse af husorden eksempelvis sager om støj, husdyrhold og chikane, tiltrædes nævnet af en social sagkyndig fra lejers kommune. Den socialt sagkyndige deltager for at sikre, at der tages de fornødne sociale hensyn. Den social sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.

Nævnets medlemmer udpeges for en periode på op til fire år.

Nævnets medlemmer:

Formand: Bolette Rørdam
Suppleant: Sven Nørgaard

Lejerrepræsentant: Niels Kristian Hansen
Suppleant: Conny Birkholm

Udlejer repræsentant: Jette Aistrup
Suppleant: Camilla Sverdlin-Højer

Socialt sagkyndige:
Furesø Kommune: Louise Muff Christensen
Ballerup Kommune: Bolette Rørdam

 


Sidst opdateret 29. januar 2018

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn
 
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner
 
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
 
Mail:naevn@balk.dk

Tlf. 4477 1877
 
Mandag - fredag 10.00-12.00.