Dansk Ældreråd

Logo Dansk Ældreråd
Logo for Dansk Ældreråd
DANSKE ÆLDRERÅDs mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af ældrerådenes arbejde, så ældrerådene får øget indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne.

Mission og vision for DANSKE ÆLDRERÅD

Mission 2011 - 2014

DANSKE ÆLDRERÅDs mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af ældrerådenes arbejde, så ældrerådene får øget indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne.

Det betyder, at DANSKE ÆLDRERÅD 

  • påvirker myndigheder og beslutningstagere generelt og særlig i forberedelse af ny lovgivning,
  • er bindeled mellem ældreråd og regering, Folketing, KL, Danske Regioner, offentlige, halvoffentlige og private organisationer,
  • rådgiver ældreråd og andre parter i relevante spørgsmål,
  • sikrer uddannelse for og vidensformidling mellem ældreråd, 
  • iværksætter udviklingsprojekter, der kan støtte op om ældreråd og skabe debat lokalt og nationalt,
  • opsamler og formidler viden om ældreråds vilkår og arbejde. 
 
 
 

Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)