Råd, nævn og bestyrelser

På denne side finder du en samlet oversigt over råd og nævn i Furesø Kommune. Klik på linkene, og få mere information om de enkelte råd og nævn.

Ikke-kommunale råd og nævn

Furesø Erhvervsforening 

Furesø Idrætsråd

Erhvervskontaktudvalget

Furesø Handicapråd

Kulturelt Samråd

Folkeoplysningsudvalget

Skatteankenævn

Vurderingsankenævn

Boligblok
» BeboerklagenævnBeboerklagenævnet kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere af almennyttige boliglejemål (boligforeninger).
Hans Baaring, formand for Furesø Bevaring Bernt Petersen, Ole Bondo Christensen, fra Jyske Bank Michael Reiselbach
» Furesø BevaringFuresø Bevaring er en selvejende institution. Den arbejder for, at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for lokalområdet, bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.
Furesø Kommunes logo og byvåben
» Børn og unge-udvalgetBørn og unge-udvalget kan ud fra Servicelovens bestemmelser træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden forældrenes samtykke.
I Furesø skaber vi løsninger sammen
» ErhvervskontaktudvalgErhvervskontaktudvalget er det fælles forum for drøftelser, orientering m.m. mellem erhvervslivet og politikerne
» Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Grundvandsrådet og afgiftI Furesø Kommune skal der udarbejdes en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hhv. Farum-området og Søndersø-området. Indsatsplanen for Søndersø-området er færdig. Indsatsplanen beskriver de tiltag, der skal gøres for at beskytte vores...
Logo Furesø Handicapråd
» Furesø HandicaprådPå denne side kan du bl.a. læse om formålet med Furesø Handicapråd, om rådets medlemmer og mødedatoer.
Hegnsloven
» HegnssynSom udgangspunkt bør du og din nabo altid selv prøve at komme overens og lave en aftale eller et forlig, om det hegn eller den hæk, I er uenige om.
Mikrohus ligger i håndflade
» HuslejenævnHuslejenævnet kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.
Billede af Integrationsrådet
» IntegrationsrådIntegrationsrådet i Furesø har til formål at rådgive byrådet i integrationspolitiske spørgsmål. Integrationsrådet skal medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, og at den er med til at fremme etnisk ligestilling...
Bunke med foldede pengesedler og mønter
» PensionsnævnFuresø Kommunes Pensionsnævn træffer alle myndighedsafgørelser i sager om førtidspension. Det drejer sig om tilkendelse, frakendelse, forhøjelse af tidligere tilkendt førtidspension m.v.
Vandpost
» VandrådVi vil gerne oprette et vandråd for Øresund og et vandråd for Roskilde fjord Isefjord Vandopland – Hvem skal være medlem?
Seniorrådet
» SeniorrådSeniorrådet er et folkevalgt råd. Enhver borger, der er fyldt 60 år, kan både opstille til rådet og stemme ved valg til rådet. Valgperioden er på fire år og sammenfaldende med kommunevalg.
Ungerådet og Ole Bondo
» Furesø UngerådFuresø Kommunes Ungeråd skal rådgive Byrådet i sager, som omhandler ungepolitiske emner fx ungdomsboliger, kulturtilbud til unge m.m. i Furesø Kommune.
Sidst opdateret 16. januar 2018

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)