Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har fem medlemmer, som vælges blandt byrådets medlemmer. Udvalget har til opgave at rådgive og komme med indstillinger til Økonomiudvalget og Byrådet i forhold vedrørende tilrettelæggelsen af drift, budget og anlæg inden for udvalgets ansvarsområde.

Medlemmer

John Ingemann Allentoft (C), formand
Lene Munch-Petersen (A), næstformand
Preben Sandberg Pettersson (A)
Lone Christensen (A)
Lars Carpens (V)

Mødedatoer i 2017

18. januar
8. februar
8. marts
5. april
10. maj
7. juni
23. august
6. september
4. oktober
8. november
6. december

Dagsordener og referater

Du kan downloade dagsordener og referater via politikerweb. Har du brug for hjælp, kan du henvende dig hos Furesø Bibliotek & Borgerservice.
Sidst opdateret 09. februar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)