Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har fem medlemmer, som vælges blandt byrådets medlemmer.

Medlemmer

Helle Katrine Møller (B), formand
Per Kattrup (A), næstformand
Egil F. Hulgaard (C)
Henrik Poulsen (A)
Gustav Juul (V)

 

Mødedatoer i 2017

17. januar
7. februar
7. marts
4. april
9. maj
6. juni
22. august
5. september
3. oktober
6. november
5. december

Alle udvalgets møder afholdes kl. 19.00.

Dagsordener og referater

Du kan downloade dagsordener og referater via politikerweb. Har du brug for hjælp, kan du henvende dig hos Furesø Bibliotek & Borgerservice.


Sidst opdateret 30. marts 2017

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Drift

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.