Sundhedsprofilen

Færre cigaretter, mindre alkohol, men også mindre motion. Læs om udviklingen af sundheden her i Furesø Kommune.

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

41.356 borgere i regionens 29 kommuner har svaret på et omfattende spørgeskema som led i Danmarks største sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det? 2013”.   

Resultater fra den nye undersøgelse viser, at andelen af dagligrygere blandt Furesø Kommunes borgere er faldet til 11 %. Furesø Kommune ligger dermed fortsat under det regionale gennemsnit, der nu er faldet til 15 %. I alt 76 % af dagligrygerne i Furesø Kommune ønsker at holde op med at ryge og 40 % vil gerne have hjælp til rygestop. 

  • Andelen af borgere, der daglig udsættes for passiv rygning, er faldet siden 2010 og særligt er rygning i hjem med børn faldet markant.
  • Med undtagelse af storforbrug er borgernes alkoholadfærd er stort set uændret siden 2010. 9 % har et storforbrug af alkohol, 10 % rusdrikker og 16 % har tegn på alkoholafhængighed. Storforbrug og rusdrikkeri er hyppigst blandt de 16-24-årige, mens tegn på alkoholafhængighed er hyppigst blandt de 45-49-årige.
  • 7 % har meget usunde madvaner, hvilket er den samme andel som i 2010.
  • 34 % er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen. I 2010 var det 32 %.
  • 26 % sidder stille mere end fire timer om dagen i fritiden. I 2010 var det 24 %.
  • Andelen af overvægtige borgere ser ud til at være stagnerende. 30 % er moderat overvægtige mod 31 % i 2010, mens 9 % er svært overvægtige ligesom i 2010.
  • Det er hyppigere mænd og borgere med kort uddannelse og uden tilknytning til arbejdsmarkedet, som har uhensigtsmæssig sundhedsadfærd.
  • Rammer for sundhed: I Sundhedsprofilen er der også spurgt til borgernes holdning til forbud mod rygning, alkohol og usund mad/drikke på arbejdspladser/uddannelsessteder og i forskellige arenaer i nærmiljøet som eksempelvis, institutioner og skoler og idrætsfaciliteter. Borgerne bakker generelt op om forbud, især på steder hvor børn færdes. Opbakningen er blevet større siden 2010 – især på rygeområdet.
     

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010

Undersøgelsen viser, at der generelt er færre borgere i Furesø Kommune, der har kroniske sygdomme sammenlignet med borgerne i Region Hovedstaden generelt.

Det fremgår også, at der er færre dagligrygere i Furesø Kommune nu, end der var registreret i den sidste sundhedsprofil. Kun 14% af borgerne ryger dagligt nu, og det er et fald på 3½%. En del af forklaringen skyldes registreringen af de unge fra 16 år denne gang. Der er flere i den yngre aldersgruppe der aldrig har røget, sammenholdt med rygevanerne i den ældre del af befolkningen. Der er dog ingen tvivl om, at mange borgere også har valgt at kvitte tobakken i de mellemliggende år, nogle godt hjulpet på vej ved at følge et af kommunens rygestopkurser.

Der er dog stadig et stort yderligere forebyggelsespotentiale i kommunen. Det fremgår bl.a. at 31% af borgerne i Furesø Kommune er overvægtige og at 27% af borgerne har en uhensigtsmæssig alkoholadfærd.

Sundhedsprofilerne for region og kommuner er skrevet og udgivet af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden.

Du finder Sundhedsprofil 2013, Sundhedsprofil 2010 og Forebyggelsesrapport 2010 samt profil for 2008 herunder.

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Sundhedsstrategisk enhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

E-mail: sundhed@furesoe.dk


Find Sundhedsstrategisk Enhed på KrakSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.