Sundhedsplanlægning

Planlægningen på sundhedsområdet foregår på baggrund af forskellige redskaber, aftaler, politikker mm. Målet er at sikre at indsatsen sættes ind de rigtige steder.

Sundhedsprofil

Region Hovedstaden har i 2011 udgivet den anden sundhedsprofil for de 29 kommuner i regionen. 2.450 Furesø borgere modtog et spørgeskema i starten 2010, og de indkomne besvarelser herfra danner grundlag for Furesø tallene i Sundhedsprofil for region og kommuner 2010.
Furesø Kommune fik også udarbejdet en Sundhedsprofil i 2007, som redskab for planlægning. Den er baseret på oplysninger fra registre, og viser en vis lokal variation i forekomsten af risikofaktorer og kroniske sygdomme i de otte skoledistrikter. Profilerne skal også bruges som måleredskab i forbindelse med evalueringer af indsatser på længere sigt.

Sundhedsaftale med Region H

Furesø Kommune har indgået en sundhedsaftale med Region Hovedstaden for 2011-2014. Den handler især om samarbejdet med hospitalerne inden for følgende områder:

  • Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
  • Indlæggelsesforløb
  • Træningsområdet
  • Hjælpemiddelområdet
  • Forebyggelse og sundhedsfremme
  • Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Du finder Sundhedsaftalen herunder. Den består af en grundaftale for alle kommuner i Regionen samt en lokal tillægsaftale.

Sundhedslov og Hospitalsplan

Andre dokumenter og redskaber, som har betydning for planlægning af sundhedsindsatsen i Furesø Kommune er Sundhedsloven og Regionens Hospitalsplan. Du kan se dem via link til højre.

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Social- og Sundhedssekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

E-mail: sundhed@furesoe.dk


Find Social- og Sundhedssekretariatet på Krak

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.