Politikker på sundhedsområdet

Røde æbler lige til at spise
På sundhedsområdet i Furesø har vi en sundhedspolitik og en rygepolitik - og så kan du læse Furesø Kommunes sundhedsprofil.

Sundhedspolitik

Furesø Kommune har sunde borgere, men alle er ikke lige sunde og raske. Det bliver der sat fokus på i sundhedspolitikken. Der skal med andre ord være mulighed for mere sundhed til flere. Derfor skal vi styrke det store arbejde og fortsat sætte nye initiativer i gang i tæt samarbejde med kommunens mange interessenter og samarbejdspartnere.

Læs mere her i Furesø Kommunes Sundhedspolitik

Læs om sundhedstilbud i Furesø KommuneRygepolitik

Furesø Kommune har hovedansvaret for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til borgerne i kommunen. Byrådet har besluttet, at der skal være fokus på indsatser i forhold til KRAM-projektet (Kost; Rygning; Alkohol og Motion). Derfor gøres en særlig indsats i forhold til rygeforebyggelse blandt medarbejderne, da rygning og passiv rygning er den største enkeltstående risikofaktor i forhold til vores helbred.

Læs mere her i Furesø Kommunes Rygepolitik

 

Sundhedsprofil

Furesø Kommune har i store træk en sund befolkning. Det viser sundhedsprofilerne, som Region Hovedstaden udgiver. Den seneste er udgivet i 2018. 2.500 Furesø borgere modtog et spørgeskema i starten 2017, og de indkomne besvarelser herfra danner grundlag for Furesø tallene. Læs mere om sundhedsprofilerne her.

Profilerne skal bruges til planlægning af sundhedsindsatser og som måleredskab i forbindelse med evalueringer af indsatser på længere sigt.

Læs mere om planlægning på sundhedsområdet herunder sundhedsaftaler og hospitalsplaner.

Sidst opdateret 17. maj 2018

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)