Masteprocedure

Foto af mobilmast
Furesø Kommune har en procedure, der dels fastlægger principper og retningslinjer for mobilantenneanlæg - dels stiller krav til ansøgninger, sagsbehandling og borgerinddragelse.
Principperne i proceduren for opstilling af mobilantenneanlæg, som kommunen vil lægge vægt på i sagsbehandlingen og afveje indbyrdes er:
  • Tidssvarende telekommunikation i hele kommunen.
  • Begrænse antallet af antenne- og mastepositioner mest muligt.
  • Skjule, camoufleres eller indpasse antenner, master, bærerør og teknikhuse så diskret som muligt i omgivelserne.

Generelt om master

En mast kan ikke blive opført uden tilladelse fra grundejeren og en byggetilladelse fra Furesø Kommune. Sagsbehandlingen af master og antenneanlæg sker på baggrund af Byggeloven, Planloven og/eller Masteloven.

Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om love og regler, teleoperatørernes fremtidsplaner, stråling og meget mere, kan du finde relevante links i højre side.
Sidst opdateret 19. december 2013

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links