Samlet oversigt over lokalplaner og byplanvedtægter

Byplanvedtægt nr. 1 - F – Etageboligområde

Byplanvedtægt nr. 1 - V - Industriområdet, Lille Værløse  

Lokalplan nr. 1.1 – Bolig- og parkområde i Farum Bymidte 

Byplanvedtægt nr. 2 - F - Fensmarkskvarteret m.v.

Byplanvedtægt nr. 2 - V - Kombineret bolig- og værkstedsområde i Hareskovby 
Lokalplan nr. 2.3 – Erhvervs- og boligområde ved Frederiksborgvej
Byplanvedtægt nr. 3 - Toftegårdskvarteret m.v. 
Byplanvedtægt nr. 4 - V - Hareskovgårdområdet 
Byplanvedtægt nr. 5 - F - Solvang- Fuglsang, Akaciegården mv. 
Byplanvedtægt nr. 5 - V - Lille Værløse Skole-Ryethave-Espebo, inklusiv tillæg 
Lokalplan nr. 5.2 – Fritidshjem ved Solvangskolen 
Byplanvedtægt nr. 6 - F - Søgaardens udstykning 
Byplanvedtægt nr. 6 - V - Arealer ved landsbyområdet i Kr. Værløse 
Lokalplan nr. 6 - V - Hareskovby, villaområderne 
Byplanvedtægt nr. 7 - F – Lillevangskvarteret 
Byplanvedtægt nr. 7 - V - Areal ved industriområdet Walgerholm 
Lokalplan nr. 7 - V - Ravnekrogen 
Lokalplan nr. 7a – Ravnehusvej, område nord for 
Byplanvedtægt nr. 8 - V - Birkegården, KV 
Lokalplan nr. 8 - V - Lille Værløse Skole 
Byplanvedtægt nr. 9 - V - Dalsø Park og Søndersøhave 
Lokalplan nr. 9 - V - Nyttehaver, Jonstrup 
Byplanvedtægt nr. 10 - F - Gammelgaardskvarteret 
Byplanvedtægt nr. 10 - V - Værløse Idrætsanlæg og Egeskolen 
Lokalplan nr. 10 - V - Posthus, Borgerbo II og Hareskovhvile 
Lokalplan nr. 10 - V - Tillæg 1
Byplanvedtægt nr. 11 - V - Værløse Bymidte 
Lokalplan nr. 11 - V - Nørgårds plantage/ Hesselbo 
Lokalplan nr. 11.1 – Bolig- og rekreativt område ved Farumgaard Skov 
Byplanvedtægt nr. 12 - F - Hovedgaden - Stationsvejområdet 
Byplanvedtægt nr. 12 - V - Hareskov Idrætsanlæg
Lokalplan nr. 12 - V - Erhvervsområde, Lejrvej, KV
Byplanvedtægt nr. 13 - For den nordøstlige del af Kirke Værløse
Lokalplan nr. 13 - Skovgården 
Byplanvedtægt nr. 14 - F - Lindegårds- og Gedevasekvarteret 
Lokalplan nr. 14 - V - Birkedalshusene 
Lokalplan nr. 14.1 – Omsorgscentret Gedevasevang 
Lokalplan nr. 14.2 – Ungdomsboliger ved Hovedgaden 
Byplanvedtægt nr. 15 - F - Ryttergården 
Lokalplan nr. 15 - V - Nordvangshusene 
Lokalplan nr. 16 - Værløsehallerne m.v. 
Lokalplan nr. 16a - Værløse Rådhus 
Lokalplan nr. 16.2 – Boligområde ved Stavnsholt 
Lokalplanplan nr. 17 - Centerområde i Hareskovby 
Lokalplan nr. 18 - Åkandevejskvarteret 
Lokalplan nr. 18.2 - Skallepanden 
Lokalplan nr. 18.3 – Boligområderne Furesølund, Furesøhøj m.fl. 
Byplanvedtægt nr. 19 - F - Furesø Haveby 
Lokalplan nr. 19 - V - Vesterbo Vænge m.m. 
Lokalplan nr. 20 - Centerområde ved Læssevej 
Lokalplan nr. 20a - Banekrogen, boliger 
Lokalplan nr. 21 - Ballerupvej 29 (ungdomsboliger + ungdomsklub) 
Lokalplan nr. 22.4 – Farum Midtpunkt og Bybækskolen 
Lokalplan nr. 22.4.1 - Bybækgrunden
Lokalplan nr. 22.5 – Institutions- og parkområde nord for Farum Midtpunkt 
Lokalplan nr. 23 - Erhvervsområde, Walgerholm 
Lokalplan nr. 23.1 – Boligområderne Farum Nord Øst, Ellegårdspark og Vejgårdspark 
Lokalplan nr. 24.1 – Farum Nord-Øst 
Lokalplan nr. 24.2 - Hesselbækpark 
Lokalplan nr. 24.4 - Duemosepark 
Lokalplan nr. 24.5 – Boligområde i Farum Nord-Øst 
Byplanvedtægt nr. 25 - Institutionsområde Øst
Lokalplan nr. 25.2 – Institutionsområde Øst 
Lokalplan nr. 25.3 – Fritidshjem ved Stavnsholtskolen 
Lokalplan nr. 25.7 – Boligområde nord for Stavnsholtvej 
Lokalplan nr. 25.8 – Boligområde i Centerbånd Øst 
Lokalplan nr. 25.9 – Erhvervsområde øst for Motorvejen 
Lokalplan nr. 25.10 – Sports- og Fritidsområde i Farum Øst
Lokalplan nr. 26 - Landingslysanlæg v. flyvestationens startbane 
Lokalplan nr. 26.3 – Rådhus-, skole- og erhvervsområde 
Tillæg 1 til Lokalplan nr. 26.3 - Rådhustorvet m.v. i Farum
Lokalplan nr. 26.5 – Farum Bytorv 
Lokalplan nr. 27 - V - Den ældste del af Kirke Værløse 
Bevaringsvejledning for den ældste del af Kirke Værløse 
Byplanvedtægt nr. 27 - F - Farum Nord-Øst 
Lokalplan nr. 27.2 - Bavnebjærgspark 
Lokalplan nr. 27.3 – Boligområde i Farum Nord-Øst 
Lokalplan nr. 27.4 – Boligområde i Farum Nord-Øst, Stenvadpark 
Lokalplan nr. 27.5 – Børneinstitutioner i Farum Nord-Øst 
Lokalplan nr. 27.6 – Skole- og boligbebyggelse i Farum Nord-Øst 
Lokalplan nr. 27.7 – Boligområdet Paltholmpark 
Lokalplan nr. 27.8 – Boligområde i Farum Nord-Øst 
Lokalplan nr. 28 - V - Ungdomsboliger, Nellikevej 4A-L 
Byplanvedtægt nr. 28 - V - Offentligt område i Farum Øst 
Lokalplan nr. 28.1 – For matr.nr. 6 aa og 6 v af Stavnsholt 
Lokalplan nr. 29 - Jomfrubakken, boliger 
Lokalplan nr. 31 - Storkekrogen, boliger 
Lokalplan nr. 31.4 – Plejeboliger med tilhørende servicearealer i Farum Vest 
Lokalplan nr. 31.5 – Boligområde i Farum Vest 
Lokalplan nr. 31.6 – Boligområde og offentligt område i Farum Vest 
Lokalplan nr. 31.10 – Boliger og hotel ved Paltholmvej  
Lokalplan nr. 32.1 – Rørmosegård, boligområde 
Lokalplan nr. 32.2 – Et nyt boligområde på Hjortefarmen 
Lokalplan nr. 33 - Bymidten, butikker (facader) 
Lokalplan nr. 33.1 – Trevang - helårsboligområde 
Lokalplan nr. 34 - Kildebakken , boliger 
Byplanvedtægt nr. 35 - F - Sejlgården, Akaciegården, Fuglsang og Solvang 
Lokalplan nr. 35 - V - Jonstruphuse, idrætsanlæg, aktivitetshus mv. 
Lokalplan nr. 35.1 – Farum Hovedgade, Fuglsang og Edelgave 
Lokalplan nr. 36 - V - Bymidten (Friva) 
Lokalplan nr. 36 - F – Boligområde ved Krogvad og Nygårdsvej 
Lokalplan nr. 36.1 – Et område ved Gammelgårdsvej 
Lokalplan nr. 37.1 – Sommerhjemmet, bolig- og institutionsområde 
Lokalplan nr. 38 - Bråderhøj, boliger 
Lokalplan nr. 39 - Den røde plads, tagetager + pergolaer 
Lokalplan nr. 39.1 – Daghaver ved Gregersminde 
Lokalplan nr. 40 - Matr.nr. 17 al, KV.- Købmandsbutik 
Lokalplan nr. 41 - Jonstrup Vænge, boliger 
Lokalplan nr. 43 – Stavnsholt Landsby 
Bevaringsvejledning for Stavnsholt Landsby

Lokalplan nr. 43.1 – Nedlæggelse af ”Turistvejen” i Stavnsholt Landsby 
Lokalplan nr. 43.3 – Institutions- og fritidsområde i Stavnsholt Landsby 
Lokalplan nr. 43.4 – Institutions- og boligområde i Stavnsholt Landsby
Lokalplan nr. 43.5 – Et mindre boligområde i Stavnsholt Landsby, nord
for Stavnsholtvej og vest for Skovbakken

Lokalplan nr. 44 - F - Farum Landsby

Bevaringsvejledning for Farum Landsby

Lokalplan nr. 44 - V - Golfbane, Ridebane, Christianshøj 
Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 44 - V 
Lokalplan nr. 45 – Stibro over motorvejen  
Lokalplan nr. 46 - F – Farum Hovedgade 
Bevaringsvejledning for Farum Hovedgade

Lokalplan nr. 46.1 – Mindre boliger mellem Hovedgaden og Stationsvej 
Lokalplan nr. 46.2 – Mindre boliger ved Hovedgaden og Gammelgårdsvej 
Lokalplan nr. 46.3 – Ældreboliger ved Nordtoftevej og Hovedgaden 
Lokalplan nr. 46.4 – Sejlgården 
Lokalplan nr. 46.5 – Boliger ved Farum Hovedgade og Nordtoftevej 
Lokalplan nr. 47 - F - Stationsområdet 
Lokalplan nr. 47 - V - Værløse Bio 
Lokalplan nr. 48 - Værløse Vest, første afsnit 
Lokalplan nr. 48.1 – Landzoneområde med sommerhusbebyggelse ved Hestetangsvej 
Lokalplan nr. 49 - F – Boligområde og skovområde ved Skovvængets Allé 
Lokalplan nr. 49 - V - Hareskov Skole m.v. 
Lokalplan nr. 50 - Gammel Hareskovvej 299, boliger 
Lokalplan nr. 51 - V - Skovstjernen, børneinstitution v. Skovlinien 
Lokalplan nr. 51 - F – Bregnerød Landsby - Nord 
Lokalplan nr. 51.1 – Boligområde i Bregnerød Landsby - Nord 
Lokalplan nr. 52 – Golfbane i Stavnsholtkilen 
Lokalplan nr. 53 - F – Gregersminde - Boligområde 
Lokalplan nr. 53 - V - Klubhus og svømmehal ved Værløse Idrætsanlæg 
Lokalplan nr. 54 - Skovhuset ved Søndersø m.v
Lokalplan nr. 54.1 – Bregnerød Landsby - Syd 
Lokalplan nr. 55 - Ryget Skovby, etape 2 
Lokalplan nr. 56 - F – Natur- og golfområde på det tidligere øvelsesterræn
Lokalplan nr. 56 - V - Søndersøkvarteret, inklusiv tillæg
Lokalplan nr. 57 - Området ved Sandet 
Lokalplan nr. 58 - Tre arealer i det centrale Jonstrup 
Lokalplan nr. 59 - Nørreskovkvarteret, Klostergårdskvt. og sydlige Højeloft Vænge 
Lokalplan nr. 60 - Område ved Højeloftsvej 
Lokalplan nr. 61 - Lille Værløsevejkvarteret
Lokalplan nr. 62 - Ny svømmehal, Søndersøskolen, institutioner, idrætsanlæg og sportshal, inklusiv tillæg
Lokalplan nr. 64 - Ny Bringe-området 
Lokalplan nr. 65 - Området ved Højeloft Vænge (Langkærgård) 
Lokalplan nr. 66a - Området omkring Åvej, Rolighedsvej og Ny Hjortespringvej i Hareskovby 
Lokalplan nr. 67 - Ældreboliger ved Tibbevangen 
Lokalplan nr. 68 - Område ved Lerstedet og Engstedet 
Lokalplan nr. 69 - Område mellem Elsevej og Hejrebakken 
Lokalplan nr. 70 - V - Område ved Lille Værløsevej ("Gartnergrunden")
Lokalplan nr. 70 - F – Opretholdte bestemmelser efter vedtagelsen af Lokalplan 70A 
Lokalplan nr. 70A – Et nyt byområde øst for Garnisonsvej på Farum Kaserne
Lokalplan nr. 70.1 – Et nyt byområde ved Lillevangsskoven og Garnisonsvej, Farum Nord
Lokalplan nr. 70.1.1 - Et nyt byområde ved Lillevangsskoven og Garnisonsvej, Farum Nord (Tillæg til Lokalplan 70.1) 
Lokalplan nr. 70.2 – Et område ved Regimentsvej og Kompagnivej 
Lokalplan nr. 70.3 – Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord

Lokalplan nr. 70.3.1 - Et område ved Kompagnivej og Pionervej
Lokalplan nr. 70.4 – Et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne
Lokalplan nr. 70.4.1 - Et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne (Tillæg til Lokalplan 70.4) 
Lokalplan nr. 70.6 - Et område ved Pionervej og Regimentsvej

Lokalplan nr. 70.6.1 - Et område ved Pionervej og Regimentsvej
Lokalplan nr. 70.7 - Et område øst for Regimentsvej

Lokalplan nr. 70.7.1 - Et område øst for Regimentsvej
Lokalplan nr. 70.8 - Lokalcenter ved Regimentsvej og Slangerupvej
Lokalplan nr. 70.9 - Et område vest for Regimentsvej, Farum Nord 
Lokalplan nr. 71 - Område omkring hovedbibliotek og kulturhus i Bymidten 
Lokalplan nr. 72 - Nyt boligområde ved Nordlejren 
Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 72 
Lokalplan nr. 73a - Ryget Skovby, udbygning af etape 3 
Lokalplan nr. 74 - Bavnehøj Park syd 
Lokalplan nr. 75 - Udvidelse af Ryetbo Plejehjem 
Lokalplan nr. 76 - Området øst for det tidligere Jonstrup Seminarium  
Lokalplan nr. 78 - Bringevej 99  
Lokalplan nr. 79 - Et område i Værløse Bymidte
Lokalplan nr. 100 - Erhvervsområde ved Slangerupvej

Lokalplan nr. 100-1 - For erhvervsområde ved Slangerupvej
Lokalplan nr. 103 - For Sejlgården ved Farum Hovedgade
Lokalplan nr. 104 - Boliger ved Lillevangsvej, Farum Vest  
Lokalplan nr. 105 - Plejecenter i Farum Midtpunkt 
Lokalplan nr. 107 - Boligbebyggelse ved Skovlinien
Lokalplan nr. 108 - Butik og boliger på Læssevej 

Lokalplan nr. 109 - Kirkegård ved Jonstrup
Lokalplan nr. 111 - Butik og boliger i Hareskovby 
Lokalplan nr. 112 - Boligområde ved Laanshøj 

Lokalplan nr. 113 - Centerbyggeri på Farum Bytorv
Lokalplan nr. 114 - Dagligvarebutik i Jonstrup 

Lokalplan nr. 115 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

Lokalplan nr. 116 - For Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 118 - Farum Erhvervspark

Lokalplan nr. 119 - Byområde i det nordlige Jonstrup

Lokalplan nr. 121 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 - Sydlejren på Flyvestationen

Lokalplan nr. 121-1 - Fire nye boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen

Lokalplan nr. 124 - Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden (samt Tillæg 6 til Kommuneplan 2013)

Lokalplan nr. 125 - Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Hjortefarmen i Farum

Lokalplan nr. 126 - Boligbebyggelse på Paltholmvej (med Tillæg 4 til Kommuneplan 2013)

Lokalplan 129 - Boligbebyggelse Hovedvagten på Farum Kaserne

Tillæg 4 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 131 - Værket ved Søndersø

Lokalplan nr. 132 - Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 133 - Etageboliger på Frederiksborgvej med Tillæg 11 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej

 

Sidst opdateret 04. juli 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen