Lokalplaner i Værløse og Ryget Skovby m.m.

Værløse
Byplanvedtægt nr. 1 - Industriområdet, Lille Værløse (1 MB)
Byplanvedtægt nr. 4 - Hareskovgårdområdet (2 MB)
Byplanvedtægt nr. 5 - Lille Værløse Skole, Ryethave, Espebo med tillæg (4 MB)
Lokalplan nr. 8 - Lille Værløse Skole (921 KB)
Byplanvedtægt nr. 10 - Værløse Idrætsanlæg og Egeskolen (2 MB)
Lokalplan nr. 10 - Posthus, Borgerbo II og Hareskovhvile (539 KB)
Lokalplan nr. 10 - tillæg 1
Byplanvedtægt nr. 11 - Værløse Bymidte (1MB)
Lokalplan nr. 11 - Nørgårds plantage/ Hesselbo (810 KB)
Lokalplan nr. 13 - Skovgården (437 KB)
Lokalplan nr. 14 - Birkedalshusene (899 KB)
Lokalplan nr. 15 - Nordvangshusene (739 KB)
Lokalplan nr. 16 - Værløsehallerne m.m. (615 KB)
Lokalplan nr. 16a - Værløse Rådhus (591 KB)
Lokalplan nr. 18 - Åkandevejskvarteret (3 MB)
Lokalplan nr. 19 - Vesterbo Vænge m.m. (523 KB)
Lokalplan nr. 20 - Centerområde ved Læssevej (739 KB)
Lokalplan nr. 20a - Banekrogen, boliger (557 KB)
Lokalplan nr. 21 - Ballerupvej 29 (ungdomsboliger + ungdomsklub) (549 KB)
Lokalplan nr. 28 - Ungdomsboliger, Nellikevej 4A-L (647 KB)
Lokalplan nr. 29 - Jomfrubakken, boliger (775 KB)
Lokalplan nr. 33 - Bymidten, butikker (facader) (583 KB)

Lokalplan nr. 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej
Lokalplan nr. 36 - Bymidten (Friva) (609 KB)
Lokalplan nr. 38 - Bråderhøj, boliger (606 KB)
Lokalplan nr. 39 - Den røde plads, tageetager + pergolaer (594 KB)
Lokalplan nr. 47 - Værløse Bio (646 KB)
Lokalplan nr. 51 - Skovstjernen, børneinstitution v. Skovlinien (632 KB)
Lokalplan nr. 53 - Klubhus og svømmehal ved Værløse Idrætsanlæg (839 KB)
Lokalplan nr. 54 - Skovhuset ved Søndersø m.m. (713 KB)
Lokalplan nr. 56 - Søndersøkvarteret med tillæg nr. 1 (1 MB)
Lokalplan nr. 59 - Nørreskovkvarteret, Klostergårdskvt. og sydlige Højeloft Vænge (1 MB)
Lokalplan nr. 60 - Område ved Højeloftsvej (2 MB)
Lokalplan nr. 61 - Lille Værløsevejkvarteret (1 MB)
Lokalplan nr. 62 - Ny svømmehal, Søndersøskolen, institutioner, idrætsanlæg og sportshal, inklusiv tillæg (1 MB)
Lokalplan nr. 65 - Området ved Højeloft Vænge (Langkærgård) (895 KB)
Lokalplan nr. 68 - Område ved Lerstedet og Engstedet (638 KB)
Lokalplan nr. 69 - Område mellem Elsevej og Hejrebakken (817 KB)
Lokalplan nr. 70 - Område ved Lille Værløsevej ("Gartnergrunden") (2 MB)
Lokalplan nr. 71 - Område omkring hovedbibliotek og kulturhus i Bymidten (1 MB)
Lokalplan nr. 74 - Bavnehøj Park syd (1 MB)
Lokalplan nr. 75 - Udvidelse af Ryetbo Plejehjem (1 MB)
Lokalplan nr. 79 - Et område i Værløse Bymidte (1 MB)
Lokalplan nr. 107 - Boligbebyggelse ved Skovlinien (1,4 MB)
Lokalplan nr. 108 - Butik og boliger på Læssevej (3,82 MB)
Lokalplan nr. 111 - Butik og boliger i Hareskovby (2,66 MB)
Lokalplan nr. 131 - Værket ved Søndersø (7 MB)

Lokalplan nr. 132 - Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej

Værløse Vest/Ryget Skovby 
Byplanvedtægt nr. 9 - Dalsø Park og Søndersøhave (949 KB)
Lokalplan nr. 48 - Værløse Vest, første afsnit (1 MB)
Lokalplan nr. 55 - Ryget Skovby, etape 2 (1 MB)
Lokalplan nr. 73a - Ryget Skovby, udbygning af etape 3 (1 MB)

Sidst opdateret 04. juli 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen