Lokalplaner i Farum og Farum Nordby

Farum
Byplanvedtægt nr. 1 - Etageboligområde (316 KB) 
Lokalplan nr. 1.1 – Bolig- og parkområde i Farum Bymidte (1 MB)
Byplanvedtægt nr. 2 - Fensmarkskvarteret m.v. (396 KB)
Lokalplan nr. 2.3 – Erhvervs- og boligområde ved Frederiksborgvej (1 MB)
Byplanvedtægt nr. 3 - Toftegaardskvarteret m.v. (370 KB)
Byplanvedtægt nr. 5 - Solvang - Fuglsang, Akaciegården m.v. (235 KB)
Lokalplan nr. 5.2 – Fritidshjem ved Solvangskolen (347 KB)
Byplanvedtægt nr. 7 - Lillevangskvarteret (521 KB)
Byplanvedtægt nr. 10 - Gammelgaardskvarteret (208 KB)
Lokalplan nr. 11.1 – Bolig- og rekreativt område ved Farumgaard Skov (1 MB)
Byplanvedtægt nr. 12 - Hovedgaden - Stationsvejområdet (315 KB)
Byplanvedtægt nr. 14 - Lindegårds- og Gedevasekvarteret (434 KB)
Lokalplan nr. 14.1 – Omsorgscentret Gedevasevang (2 MB)
Lokalplan nr. 14.2 – Ungdomsboliger ved Hovedgaden (783 KB)
Byplanvedtægt nr. 15 - Ryttergården (271 KB)
Lokalplan nr. 22.4 – Farum Midtpunkt og Bybækskolen (822 KB)
Lokalplan nr. 22.4.1 - Bybækgrunden
Lokalplan nr. 22.5 – Institutions- og parkområde nord for Farum Midtpunkt (975 KB)
Lokalplan nr. 26.3 – Rådhus-, skole- og erhvervsområde
Tillæg 1 til Lokalplan nr. 26.3 - Rådhustorvet m.v. i Farum
Lokalplan nr. 26.5 – Farum Bytorv 
Lokalplan nr. 31.4 – Plejeboliger med tilhørende servicearealer i Farum Vest
Lokalplan nr. 31.5 – Boligområde i Farum Vest 
Lokalplan nr. 31.6 – Boligområde og offentligt område i Farum Vest (1 MB) 
Lokalplan nr. 31.10 – Boliger og hotel ved Paltholmvej 
Lokalplan nr. 32.1 – Rørmosegård, boligområde 
Lokalplan nr. 32.2 – Et nyt boligområde på Hjortefarmen
Lokalplan nr. 33.1 – Trevang - helårsboligområde 
Byplanvedtægt nr. 35 - Sejlgården, Akaciegården, Fuglsang og Solvang
Lokalplan nr. 35.1 – Farum Hovedgade, Fuglsang og Edelgave 
Lokalplan nr. 36 – Boligområde ved Krogvad og Nygårdsvej
Lokalplan nr. 36.1 – Et område ved Gammelgårdsvej
Lokalplan nr. 37.1 – Sommerhjemmet, bolig- og institutionsområde
Lokalplan nr. 39.1 – Daghaver ved Gregersminde
Lokalplan nr. 44 – Farum Landsby
Bevaringsvejledning for Farum Landsby

Lokalplan nr. 45 – Stibro over motorvejen 
Lokalplan nr. 46 – Farum Hovedgade (11 MB)
Bevaringsvejledning for Farum Hovedgade

Lokalplan nr. 46.1 – Mindre boliger mellem Hovedgaden og Stationsvej
Lokalplan nr. 46.2 – Mindre boliger ved Hovedgaden og Gammelgårdsvej
Lokalplan nr. 46.3 – Ældreboliger ved Nordtoftevej og Hovedgaden
Lokalplan nr. 46.4 – Sejlgården
Lokalplan nr. 46.5 – Boliger ved Farum Hovedgade og Nordtoftevej
Lokalplan nr. 47 - Stationsområdet
Lokalplan nr. 48.1 – Landzoneområde med sommerhusbebyggelse ved Hestetangsvej
Lokalplan nr. 49 – Boligområde og skovområde ved Skovvængets Allé
Lokalplan nr. 53 – Gregersminde - Boligområde

Lokalplan nr. 100 - Et erhvervsområde ved Slangerupvej (1 MB)

Lokalplan nr. 100-1 - For erhvervsområde ved Slangerupvej
Lokalplan nr. 103 - For Sejlgården ved Farum Hovedgade
Lokalplan nr. 104 - Boliger ved Lillevangsvej, Farum Vest  (908 KB)
Lokalplan nr. 105 - Plejecenter i Farum Midtpunkt (2,1 MB)
Lokalplan nr. 106 - Farum Erhvervsområde (2,1 MB)
Lokalplan nr. 113 m. Tillæg 9 - Centerbyggeri på Farum Bytorv

Lokalplan nr. 118 - Farum Erhvervspark

Lokalplan nr. 124 - Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden (samt Tillæg 6 til Kommuneplan 2013)

Lokalplan nr. 125 - Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Hjortefarmen i Farum

Lokalplan nr. 126 - Boligbebyggelse på Paltholmvej (med Tillæg 4 til Kommuneplan 2013)

Lokalplan nr. 129 - Boligbebyggelse Hovedvagten på Farum Kaserne

Tillæg 4 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 133 - Etageboliger på Frederiksborgvej med Tillæg 11 til Kommuneplan 2013


Farum Nordby
Lokalplan nr. 56 – Natur- og golfområde på det tidligere øvelsesterræn (6 MB)
Lokalplan nr. 70 – Opretholdte bestemmelser efter vedtagelsen af Lokalplan 70A 
Lokalplan nr. 70A – Et nyt byområde øst for Garnisonsvej på Farum Kaserne (6 MB)
Lokalplan nr. 70.1 – Et nyt byområde ved Lillevangsskoven og Garnisonsvej, Farum Nord (9 MB)
Lokalplan nr. 70.1.1 - Et nyt byområde ved Lillevangsskoven og Garnisonsvej, Farum Nord (Tillæg til Lokalplan 70.1) (2 MB)
Lokalplan nr. 70.2 – Et område ved Regimentsvej og Kompagnivej (5 MB)
Lokalplan nr. 70.3 – Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord

Lokalplan nr. 70.3.1 - Et område ved Kompagnivej og Pionervej
Lokalplan nr. 70.4 – Et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne (2 MB)
Lokalplan nr. 70.4.1 - Et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne (Tillæg til Lokalplan 70.4) (2 MB)
Lokalplan nr. 70.6 - Et område ved Pionervej og Regimentsvej

Lokalplan nr. 70.6.1 - Et område ved Pionervej og Regimentsvej
Lokalplan nr. 70.7 - Et område øst for Regimentsvej 

Lokalplan nr. 70.7.1 - Et område øst for Regimentsvej
Lokalplan nr. 70.8 - Lokalcenter ved Regimentsvej og Slangerupvej (1,64 MB)
Lokalplan nr. 70.9 - Et område vest for Regimentsvej, Farum Nord (2,56 MB)

Sidst opdateret 04. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen