Kommuneplan 2009

Furesø Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget den 25. november 2009 og offentliggjort i marts 2010.

 Kommuneplan 2009, Hovedstruktur-forside             Kommuneplan 2009, Rammer-forside

Furesø Kommuneplan 2009

Hovedstrukturen
Rammerne
Oversigtskortet

Kommuneplantillæg 1 - For Sejlgården ved Farum Hovedgade

Kommuneplantillæg 2 - til Furesø Kommuneplan 2009

Kommuneplantillæg 3 - til Furesø Kommuneplan 2009

Kommuneplantillæg 4 - til Furesø Kommuneplan 2009

Kommuneplantillæg 5 - til Furesø Kommuneplan 2009

Kommuneplantillæg 6 - til Furesø Kommuneplan 2009

Kommuneplantillæg 7 - til Furesø Kommuneplan 2009

Kommuneplantillæg 8 - til Furesø Kommuneplan 2009 

Kommuneplantillæg 9 - til Furesø Kommuneplan 2009
 

Ophævelse af rækkefølgebestemmelsen for Farum Bytorv

Kommuneplanens retsvirkninger

Byrådet er forpligtet til at virke for, at planen realiseres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er bindende for byrådets planlægning og administration. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkninger over for grundejere eller bygherre.


Kommuneplantillæg på vej

Her kan du følge eventuelle nye kommuneplantillæg i offentlig høring m.m. 

Sidst opdateret 29. maj 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen