Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018

Erhvervspolitik
Med en aktiv Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik ønsker kommunen at styrke de bestående virksomheder, at fremme etableringen af nye iværksættere og at tiltrække virksomheder for derigennem at skabe flere lokale arbejdspladser og øge andelen
af borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig skal politikken fremme grøn omstilling og understøtte kommunens målsætninger i forhold til klima, miljø og stærke fællesskaber.

Formålet med politikken er at styrke erhvervsudviklingen i kommunen, og den koncentrerer sig om 8 fokusområder:

  1. Furesø - en del af en større sammenhæng
  2. Fra skole til iværksætter eller ansat
  3. Jobskabelse og fastholdelse af beskæftigelsen
  4. Attraktive erhvervsområder og rammevilkår
  5. Erhvervsservice, version 2
  6. Grøn omstilling - en gevinst for alle
  7. Udbud/Indkøb
  8. Branding   

 

Sidst opdateret 27. juni 2018

Kontakt

Erhvervsteam

Erhvervskonsulent
Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.