Strategi & strategiske indsatsområder 2016 - 2020 på dagtilbud- og skoleområdet

Logo CDS
Læs her om Center for Dagtilbud og skoles strategi og strategiske indsatsområder for 2016-2020

Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børne- og Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret en strategi og udpeget fire indsatsområder for perioden 2016-2020.

I CDS arbejder alle ud fra devisen: Vi ved. Vi kan. Vi vil. Vi gør. Dette dokument handler især om, hvad vi vil. Her sætter vi en fælles kurs for arbejdet med at udmønte de politiske visioner og politikker, og vi zoomer ind på fire områder, som vi vil prioritere i de kommende år – både centralt i forvaltningen og decentralt i skoler og dagtilbud. Til hvert af indsatsområderne er der lagt handleplaner, som nøje beskriver, hvordan vi gør, når vi skal udmønte visioner, politikker og strategier.

Strategien og indsatsområderne er defineret i en dialog mellem skole- og områdeledere, medarbejdere i forvaltningen og centerledelse. Fremover vil vi tage dokumentet op til revision med jævne mellemrum for at sikre, at pejle-mærker og prioriteter holder stik.

En væsentlig forudsætning for realisering af CDS strategi er en omfattende dialog og involvering af lokalråd, områdebestyrelser og skolebestyrelser.

Vi har værdi hver for sig og, vi er stærke sammen

 

Du finder dokumentet "Strategi og strategiske indsatsområder 2016-2020" nederst på siden.


Sidst opdateret 23. august 2016

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.