Børne og Ungepolitikken

Børn skal favnes
Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det bedste ud af livet.

Børne- og Ungepolitikkens fokusområder og overordnede målsætninger er formuleret på baggrund af mangfoldige inputs fra workshops, arbejdsgrupper og en høring, hvor medarbejdere, forældre og unge har deltaget.

Politikken indeholder de politiske målsætninger for, hvad Furesø Kommune vil opnå og den beskriver de overordnede rammer på seks områder, som vi vil fokusere på i de kommende år:

  • Demokrati & Medborgerskab
  • Læring & Læringsmiljøer
  • Fællesskab & Inklusion
  • Forældre & Forældresamarbejde
  • Faglig indsats & Sammenhænge
  • Den generelle forbyggende indsats

 Politikken henvender sig både til borgere, forældre og bestyrelser på børne- og ungeområdet, men i høj grad også til kommunens medarbejdere.

Sidst opdateret 03. maj 2016

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.