Susanne Mortensen (C)

Susanne Mortensen
Foto: Bente Jæger, Cameraworks.dk

Udvalgsposter

- 2. viceborgmester
- formand for Social- og Sundhedsudvalget,
- næstformand i Økonomiudvalget.

Bestyrelser, råd og nævn

- formand for valgstyrerne ved valgstederne i Furesø,
- bestyrelsesformand for bestyrelsen ved Gedevasevang,
- formand for Furesø Forsyning Holding A/S og Furesø Spildevand A/S,
- medlem af valgbestyrelsen ved kommunale valg,
- medlem af valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger,
- medlem af bestyrelsen for Furesø Vandforsyning a.m.b.a. 
- medlem af Værløse Almennyttige Boligselskab,
- stedfortræder ved Kommunernes Landsforenings Repræsentantskab,
- stedfortræder ved Kredsråd vedr. Politiets virksomhed,
- delegeret ved Kommunernes Landsforening.

 

 

 

Sidst opdateret 17. februar 2017

Kontakt

Susanne Mortensen
Gruppeformand for Konservative

Tingmosen 24
3500 Værløse
Mobil: 7216 5002
E-mail: smo@furesoe.dk
Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links