Preben Sandberg Pettersson (A)

Preben Sandberg Pettersson, foto Ebbe Forup
Foto: Ebbe Forup, Forup Fotografi

Udvalgsposter

- 1. viceborgmester

- medlem af Økonomiudvalget

- medlem af Udvalg for beskæftigelse og erhverv

- medlem af Udvalg for digitalisering og innovation

Bestyrelser, råd og nævn

- Formand for valgstyrere ved valgsteder i Furesø Kommune,

- delegeret ved Kommunernes Landsforening,

- medlem af Skovhuset Søndersøs bestyrelse,

- medlem af bestyrelsen for Egnsteatret Undergrunden,

- medlem af Erhvervskontaktudvalget,

- repræsentant ved Kommunernes Landsforening, repræsentantskabet,

- repræsentant ved Trafikselskabet Movia,

- repræsentant ved HMN Naturgas I/S,

- stedfortræder for borgmester Ole Bondo Christensen, som repræsentant ved Beredsskabskommissionen,

- stedfortræder for borgmester Ole Bondo Christensen, som repræsentant ved Kredsrådet vedr. politiets virksomhed,

- personlig stedfortræder for borgmester Ole Bondo Christensen ved Valgbestyrelsen ved kommunale valg,

- personlig stedfortræder for borgmester Ole Bondo Christensen ved Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger

 

 

Sidst opdateret 01. marts 2018

Kontakt

Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links