Preben Sandberg Pettersson (A)

Preben Sandberg Pettersson 2014
Foto: Bente Jæger, Cameraworks.dk

Udvalgsposter

- 1. viceborgmester
- formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget,
- medlem af Økonomiudvalget,
- medlem af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Bestyrelser, råd og nævn

- formand for valgstyrerne ved valgsteder i Furesø Kommune,
- medlem af valgbestyrelsen ved kommunale valg,
- medlem af Repræsentantskab for Trafikselskabet Movia,
- medlem af Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S,
- medlem af Lokalt Beskæftigelsesråd,
- suppleant ved Værløse Bymidtes Ejerforening,
- suppleant ved bestyrelsen for Farum Fjernvarme,
- delegeret ved Kommunernes Landsforening.

Sidst opdateret 17. februar 2017

Kontakt

Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links