Per Kattrup (A)

Per Kattrup
Foto: Bente Jæger, Cameraworks.dk

Udvalgsposter

- næstformand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,
- medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Bestyrelser, råd og nævn

- medlem af Folkeoplysningsudvalget,
- medlem af bestyrelsen for Skovhuset,
- stedfortræder ved Musikskolebestyrelsen,
- stedfortræder ved Bådfartsudvalget,
- valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune,
- stemmemodtager til indsamling af brevstemmer.
Sidst opdateret 17. februar 2017

Kontakt

Per Kattrup
Kielshøj 82
3520  Farum
Mobil: 2342 5770
E-mail: pka@furesoe.dk

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links