Lone Christensen (A)

Lone Christensen
Foto: Bente Jæger, Cameraworks.dk

Udvalgsposter

- medlem af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

Bestyrelser, råd og nævn

- medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg,
- medlem af Repræsentantskabet for SMOKA I/S,
- stedfortræder ved HMN Naturgas,
- medlem af bestyrelsen for Værløse Varmeværk,
- medlem af bestyrelsen for Naturstation Hjortøgaard,
- medlem af bestyrelsen for Værløse Almennyttige Boligselskab,
- medlem af bestyrelsen for Hareskov-Værløse Andelsboligforening,
- stedfortræder ved Valgbestyrelsen for kommunale valg,
- stedfortræder ved Valgbestyrelsen for Folketingsvalg og Folkeafstemninger,
- stedfortræder ved Folkeoplysningsudvalget,
- valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune,
- medlem af Furesø Holding A/S og Furesø Spildevand A/S.


Sidst opdateret 17. februar 2017

Kontakt

Lone Christensen
Annexgårdsvej 6
3500  Værløse
Mobil: 2025 2631
E-mail: lchr@furesoe.dk
Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links