Henrik Poulsen (A)

Henrik Poulsen
Foto: Bente Jæger, Cameraworks.dk

Udvalgsposter

- formand for Børne- og Skoleudvalget,
- medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Bestyrelser, råd og nævn

- medlem af Musikskolebestyrelsen,
- medlem af bestyrelsen for DUSIKA,
- stedfortræder ved bestyrelsen for Egnsteatret Undergrunden,
- stedfortræder ved Folkeoplysningsudvalget,
- Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune.

Sidst opdateret 17. februar 2017

Kontakt

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008

Relevante links