Helle Katrine Møller (B)

Helle Katrine Møller
Foto: Bente Jæger, Cameraworks.dk

Udvalgsposter

- formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,
- medlem af Økonomiudvalget,
- medlem af Børne- og Skoleudvalget
- stedfortræder i Børn- og Ungeudvalget.

Bestyrelser, råd og nævn

- medlem af Valgbestyrelsen ved kommunale valg,
- medlem af valgbestyrelsen ved Folketingsvalg og Folkeafstemninger
- medlem af bestyrelsen for Furesø Museer,
- medlem af bestyrelsen for Egnsteatret Undergrunden,
- medlem af bestyrelsen for Boligselskabet Borgerbo, Værløse,
- medlem af Musikskolebestyrelsen,
- stedfortræder ved bestyrelsen i HMN Naturgas I/S,
- stemmemodtager til indsamling af brevstemmer,
- valgstyrer ved valgstederne i Furesø Kommune,
- delegeret ved Kommunernes Landsforening.


Sidst opdateret 17. februar 2017

Kontakt

Helle Katrine Møller

Gruppeformand for Det Radikale Venstre

Humlehaven 15
3520 Farum
Mobil: 6075 8010
E-mail: hellekat@gmail.com
Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links