Heidi Storck (H)

Heidi Storck stort

Udvalgsposter

- medlem af Social- og Sundhedsudvalget

Bestyrelser, råd og nævn

- stedfortræder ved Folkeoplysningsudvalget,
- stedfortræder ved Hjemmeværnets Distriktsudvalg,
- stedfortræder ved bestyrelsen for Boligselskabet Borgerbo, Værløse,
- valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune.

Sidst opdateret 30. oktober 2017

Kontakt

Heidi Storck
Bringetoften 18, Jonstrup
3500 Værløse
Mobil: 2533 7448
E-mail: hes@furesoe.dk
Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links