Gustav Juul (V)

Gustav Juul
Foto: Bente Jæger, Cameraworks.dk

Udvalgsposter

- medlem af Økonomiudvalget
- medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,
- medlem af Folkeoplysningsudvalget. 

Bestyrelser, råd og nævn

- formand for valgstyrerne ved valgsteder i Furesø Kommune,
- medlem af valgbestyrelsen ved kommunale valg,
- medlem af valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger,
- delegeret ved Kommunernes Landsforening.

Sidst opdateret 17. februar 2017

Kontakt

Gustav Juul
Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk

Relevante links