Syvstjerne Vænge 10

Syvstjernevænge
Furesø Kommune har besluttet at etablere et nyt botilbud på Syvstjerne Vænge nr. 10. Det betyder, at de gamle bygninger vil blive revet ned snarest og herefter vil byggeriet af det nye botilbud begynde, så det kan stå færdigt i slutningen af 2019 eller begyndelsen af 2020.

Furesø Byråd har en målsætning om at etablere flere gode tilbud til mennesker med handicap. Furesø Kommune vil derfor etablere et nyt bofællesskab på Syvstjerne Vænge nr. 10.  Det betyder at de gamle bygninger vil blive revet ned i løbet af vinteren 2019 og herefter vil byggeriet af det nye bofællesskab begynde. Det forventes afsluttet i foråret 2020 (Tidsplanen med forbehold for forsinkelser, findes nederst på siden her). Botilbuddets endelige udformning er endnu ikke besluttet, men vil rumme 6-9 boliger. 

Opførelsen af det nye bofællesskab vil betyde, at der efter byggeriets afslutning, vil flytte nye beboere ind på Syvstjerne Vænge nr. 10. 

Fælles for de nye beboere vil være, at de alle har behov for støtte og vejledning i hverdagen og dennes gøremål, og samtidig kontinuerlig støtte til at indgå i sociale fællesskaber. Uanset årsagen bag, kan ophold i et botilbud have afgørende betydning for beboernes positive udvikling. Derfor vil der ud over de nye beboere også være personale fra Furesø Kommune, der sikrer, at beboerne får den støtte og vejledning, de har brug for i deres hverdag.

Etablering af et botilbud i kommunen vil give borgerne mulighed for at bevare forbindelse til netværk af familie i nærområdet, og det vil også kunne sikre et tættere koordineret samarbejde med jobcenter, social og sundhedsområdet, og give bedre koordinering i forhold til rehabilitering og beskæftigelse. Forslaget ligger godt i tråd med Furesø Kommunes intentioner om hjemtagelse og større selvforsyning på det specialiserede voksenområde. 

 

Borgerinddragelse

Den 21. februar 2019 bliver der holdt informationsmøde for alle interesserede. Her kunne man høre om beslutningsgrundlaget, botilbuddet og de kommende beboere. Projektet i sit nuværende stade endnu ikke er tegnet eller udbudt. Herudover har borgere mulighed for at give input til, hvad en kommende arbejdsgruppe om byggeri og det gode naboskab skal tage højde for både før, under og efter byggeriet. 

Tilmelding sker til ehe1@furesoe.dk

Den eksisterende bebyggelse på ejendommen vil blive nedrevet.
Det endelige forslag og projekt vil ikke blive sendt i høring.

Offentligt udbud

På grundlag af matriklen skal Furesø Kommune gennemføre en udbudsproces, hvor inviterede leverandører vil få lejlighed til at lave et tilbud på entreprisen. I løbet af sent forår og tidlig sommer 2019 skal Furesø Kommune vælge en vinder af udbudsrunden (via forhandling) for udviklingen af botilbuddet på Syvstjerne Vænge 10.
Projektet tager dels afsæt i matriklen, dels i principperne i Furesø Kommunes krav til bæredygtighed samt arkitektur og byrumsstrategi. Byggeriet vil udgøre ca. 450 m2, som et bofællesskab indrettet i et dobbelthus samt en renovering af udearealerne.

I forlængelse af informationsmødet går arbejdet med at udarbejde et dispositionsforslag for matriklen i gang, så sagen kan udbydes.

Lokalplanlægning og byggelov.

Der er ingen gældende lokalplan for området og det planlagte byggeri overholder gældende lovgivning baseret på bygningsreglementet. Dette betyder også at der ikke vil blive foretaget en høring, da projektet overholder bestemmelserne.

 

Her udvikler vi

Oversigtbillede

 

 

 
Sidst opdateret 05. februar 2019

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.