Delområde 6 - rækkehuse

Hustype, Laanshøj
Hustype i delområde 6
De bebyggelsesregulerende bestemmelser for delområde 6 minder om bestemmelserne for delområde 5, dog må bebyggelse opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Bebyggelsen nord for Laanshøj Allé vil således have en samhørighed og fælles identitet. Lokalplan 122 er i overensstemmelse med arkitektur- og byrumsstrategiens målsætninger og principper.

Krav til nybyggeriets udformning i delområde 6:

  • Rækkehuse i 1½ etage
  • Sadeltage med op til 45 grader hældning, sorte med tagpap, skifer eller eternitskifer
  • Facader i lette materialer, fibercement, skifer eller træ, sort eller mørk grå
  • Krav om forskydninger i facader.

Illustration fra området

Delområde 6 - rækkehuse


Sidst opdateret 04. december 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen