Delområde 5 - rækkehuse

Hustype, Laanshøj
Hustype i delområde 5
Bebyggelse i delområde 5 skal lige som delområde 2 opføres med facader i lette materialer. Bebyggelsen skal opføres i 1 etage, hvorved bebyggelsen vil være noget lavere end den øvrige bebyggelse i lokalplanområdet. Der således en nedtrapning af bebyggelseshøjden mod Nordlejrens kasernebebyggelse, som ligger lavere end delområde V. Den lave bygningshøjde giver samtidig mulighed for at opleve fredskoven fra Nordlejrens boliger.

De lette facader og bebyggelsens form har reference til områdets tidligere bebyggelse, der bestod af træbarakker opført under den 2. verdenskrig. Bebyggelsen adskiller sig således fra boligbebyggelsen syd for Laanshøj Allé, delområde 3 og 4. 

Krav til nybyggeriets udformning i delområde 5:

  • Rækkehuse i 1 etage
  • Sadeltage med lav hældning, sorte med tagpap, skifer eller eternitskifer
  • Facader i lette materialer som eksisterende officersbarak, fibercement eller træ i rødbrune jordfarver
  • Krav om forskydninger i facader.

Illustration fra området

Delområde 5 - rækkehuseSidst opdateret 20. marts 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen