Delområde 4 - rækkehuse

Hustype, Laanshøj
Hustype i delområde 4
Bebyggelse i delområde 4 skal etableres med facader i blankt murværk i teglsten i lyse, afdæmpede farver. Murværket adskiller sig således fra nabodelområdet, delområde 3, lige som tage i delområde 4 skal udføres med ensidig hældning på 15-20 grader. Delområde 4 er eneste område med denne tagform, og delområdet har således sin egen identitet. De lyse facader giver området et afdæmpet udtryk.

Krav til nybyggeriets udformning i delområde 4

  • Rækkehuse i 2 etager
  • Ensidig taghældning, sorte med tagpap, skifer, eternitskifer eller sedum
  • Facader i lys tegl
  • Krav om forskydninger i facader.

Illustration fra området

Delområde 4 - rækkehuse


Sidst opdateret 04. december 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen