Delområde 3, rækkehuse

Hustype, Laanshøj
Hustype i delområde 3
I delområde 3 skal byggeri etableres med facader i pudset og/eller filtset murværk i grå nuancer. Der skabes således en farveneutral bebyggelse som nabo til kasernebebyggelsen, hvorved dennes gule facader vil træde frem. Bebyggelse skal etableres med flade tage, således bebyggelse i to etager ikke vil virke dominerende. Der skal foretages facadeforskydning mellem hver boligenhed. Delområdes boligstave brydes op, og der skabes små kroge til ophold. Facadernes opbrydning er med til at bringe bebyggelsen ned i skala og gennem kontrast at fremhæve Nordlejrens lange facader.

Krav til nybyggeriets udformning i delområde 3:

  • Rækkehuse i 2 etager
  • Flade tage, der skal beklædes med sedum
  • Facader pudsede i grå nuancer eller muldvarpegrå
  • Krav om forskydninger i facader

Illustration af området

Delområde 3 - rækkehuse
Sidst opdateret 20. marts 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen