Delområde 2 - dobbelthuse

Hustype, Laanshøj
Hustype i delområde 2
Inden for delområde 2 skal der opføres dobbelthuse med facader i pudset eller filset murværk. Facaderne skal fremstå i lyse, gulbrune nuancer, mens tagene skal etableres som symmetriske saddeltage med skifer, eternitskifer eller teglsten i enten sort eller mørkegrå. Dobbelthusene vil således koble sig til det oprindelige kasernebyggeri nord for delområdet.

Dobbelthusene placeres frit i landskabet, hvilket giver kontrast kasernebebyggelsens stramme bebyggelsesstruktur. Bebyggelsens placering og boligejendommenes irregulære udformning understreger, at delområdet er udlægges på naturens præmisser. I delområde 2 skabes et grønt delområde med sin egen identitet, som hverken efteraber eller udvander det historiske kasernemiljø. 

Krav til nybyggeriets udformning i delområde 2:

  • Ekstensivt udnyttet med 13 dobbelthuse (2 færre end i lokalplanforslag 122)
  • 1½ etage
  • Sorte tage, skifer eller skifereternit
  • Ingen afgrænsede fælles opholdsarealer til bebyggelsen / mulighed for altan i taget
  • Bygninger i lyse, gulbrune eller grålige farver

Illustrationer af området

Laanshøj, delområde 2
Denne illustration viser bygningerne, som de kunne se ud i gulbrune farver.Sidst opdateret 04. december 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen