Delområde 1 - ombygning af Gymnastikhuset til boliger

Delområde 1 omfatter den bevaringsværdige bygning Gymnastikhuset. Gymnastikhuset er omfattet af særskilte bevaringsbestemmelser og skal bl.a. bevare sin gule, pudsede facade. Gymnastikhusets tilknytning til Nordlejren bevares.

Gymnastikhuset er en del af den oprindelige Nordlejr og har alle dennes karakteristika: Gule, pudsede facader, sort tag og hvide, småsprossede vinduer. Lokalplanens bestemmelser sikrer såvel
bygningens som de arkitektoniske karakteristikas bevaring, dog med mulighed for en hensynsfuld ombygning til boligformål. Lokalplanen sikrer desuden, at gymnastikhusets lave, vestlige tilbygning bliver nedrevet, hvis bygningen omdannes til boliger. Dette er i overensstemmelse med Bygningsregistrantens anbefalinger.

Delområde 1 - ombygning af Gymnastikhuset til boliger


Sidst opdateret 20. marts 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen