Se planerne for de enkelte delområder

For hvert delområde til boligformål indeholder lokalplanen særskilte bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende. Herved sikres det, at hver boligenklave vil fremstå med egen identitet og karakter, hvorved der skabes genkendelighed og tilhørsforhold. Illustrationen på denne side giver dig mulighed for at klikke på de forskellige delområder (tallene I-IX) og få information om, hvad der er planlagt for det enkelte område.

Kort 2 - Lokalplankort, der viser planerne for færdiggørelsen af Laanshøj

Informationerne om de enkelte området finder du i øvrigt også link til herunder.


Sidst opdateret 04. december 2018