Laanshøj (Nordlejren)

Laanshøj
Officersmessen er omdannet til boliger
Det har i mange år være en del af kommuneplanen at skabe flere gode boliger i Laanshøj. Her på siden kan du følge planerne og arbejdet.

Flyvestation Værløse er nedlagt som operativ base, og Forsvaret har solgt det ca. 95 ha store område til Kuben Byg A/S, som har omdannet Nordlejren til en ny bydel. Bydelen har fået sit nuværende navn efter områdets højeste punkt, som ligger 37 m over havet: Laanshøj, og det er her Flyvestationens gamle vandtårn har stået siden 1910.

Forslag til ny lokalplan (lokalplanforslag 122)

Furesø Byråd vedtog den 30. november 2016 at offentliggøre Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013, lokalplanforslag 122 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj samt den tilhørende miljørapport. På mødet vedtog byrådet desuden et udkast til betinget udbygningsaftale.

Lokalplanforslag 122 fastlægger først og fremmest bestemmelser om områdets overordnede vejstruktur og afgrænsningen af delområder til boligbyggeri og rekreative formål. Desuden fastlægger planforslaget konkrete bestemmelser om byggeriets omfang, udformning og placering under hensyn til naturen og kulturmiljøet omkring det oprindelige kasernebyggeri i Laanshøj. Herunder sikrer lokalplanforslaget blandt andet, at nybyggeri holder en afstand til spredningskorridoren for markfirben i området.

Klik dig rundt i planerne for området

Kort 2 - Lokalplankort, Laanshøj

Tidsplan

  • December 2015: Byrådet igangsætter ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj
  • Januar – maj 2016: Fordebat, borgermøde, forvaltningen behandler høringssvar, indledende dialogmøder
  • Juni 2016: Byrådet behandler høringssvar fra fordebat samt dialogmøder og udstikker rammer for plægningen
  • Juli – oktober 2016: Udarbejdelse af planforslag, miljørapport, udkast til udbygningsaftale, dialogmøder
  • November 2016: Byrådet godkender planforslag, miljørapport og udkast til udbygningsaftale til offentlig høring
  • 6. februar 2017: Høringsfrist. 
  • 2. marts 2017: Dagsorden til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget offentliggøres - inkl. ændringsforslag på baggrund af høringssvar
  • 8. marts 2017: Lokalplanforslaget behandles i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
  • 22. marts 2017: Lokalplanforslaget behandles i Økonomiudvalget
  • 29. marts 2017: Lokalplanforslaget behandles i Furesø Byråd

Gældende lokalplan

Nedenfor kan du finde link til lokalplan 72 samt tillæg nr. 1 til lokalplan 72, som gælder for området.Sidst opdateret 20. marts 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.