Omdannelsen til boligområde er i fuld gang

Kasernen blev købt af Farum Kommune og handlen blev endelig godkendt den 16.05.2001. Forsvaret havde brugsretten frem til den 31.03.03.

De første skridt...

Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen har lavet den overordnede landskabsplan, hvor der er taget hensyn til nogle af de over 40 år gamle træer i området.

Professor arkitekt Jens Kvorning har udarbejdet den overordnede bebyggelsesplan. Den skal ligne en campus - det vil sige et stort grønt område med spredte bebyggelser.

Den 1. april 2003 startede kommunen det store arbejde med nedrivning og oprydning. Der blev lavet helt nye forsyningsledninger, og området blev opdelt i delområder.

Bygningerne

De første to delområder blev udbudt i efteråret 2003. Delområderne blev solgt til Arkitektgruppen i Odense, som efterfølgende har bygget Garnisonsparken. De resterende delområder blev udbudt til salg i 2005 og solgt til henholdsvis Arkitektgruppe og NCC. Sidenhen er områder solgt videre til 2EBolig og Nyt Hjem.

De 11 tidligere tjenesteboliger var en del af salget, og de blev overtaget med lejerne i, og brugsretten til udlejning frem til 2010. Disse er senere fraflyttet af forsvarets personale, og i den forbindelse overtaget af kommunen, som i 2005 solgte bo­ligerne.

Kasernens vandværk er overtaget af Farum Vandværk og drives efter ombygning sta­dig som vandværk.

Sidst opdateret 27. maj 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen