Historie

Trevangsgården lå der hvor kasernens varmecentral nu ligger. De store ka­stanjetræer er rester af vejtræerne, som var på venstre side af den vej, der førte op til gården.

Skitseprojekt for bygning af kasernen og tilvejebringelse af det fornødne areal samt areal til øvelsesplads forelå færdigt i februar 1953 og blev tiltrådt i fi­nansudvalget den 21. december 1953.

Kasernen blev overdraget ved en flagparade til ingeniørregimentet den 15. marts 1956. Chefen hed G.O. Ehrenskjöld.

Selve kaserneområdet udgør et areal på ca. 25 ha. Kasernen var i sin oprindelige form opdelt i 3 områder:
  • vestligst langs Farum Lillevang et depot- og garageområde med værksted ved en betonvej, der fører videre ud på øvelsespladsen
  • i midten et indkvarteringsområde med undervisningsbygning
  • østligst et administrations- og fritidsområde med kaffestue, kommandobyg­ning, infirmeri, fritidshjem med kaffestue for de værnepligtige, messer, biblio­tek, gymnastiksal og varmecentral

Der blev endvidere etableret eget vandværk og spildevandsrensningsanlæg samt uden for hegnet 11 tjenesteboliger.
Sidst opdateret 16. september 2013

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen