Hidtidig proces – workshop, dialoggruppe og høring

Borgermøde om Farum Hovedgade 9. april 2015
Input fra borgermøder, workshops og dialoggruppe har haft stor indflydelse på strategi og helhedsplan for Farum Hovedgade.

Gåtur på Farum Hovedgade 4. maj 2017

Den 4. maj 2017: Over 100 borgere gik tur på hovedgaden og blev klogere på den forestående renovering

Høring februar 2016

Input fra borgermøder og dialoggruppen har haft stor indflydelse på strategi og helhedsplan. Strategi og plan var i høring i februar 2016, hvor der kom 17 høringssvar

Borgermøde 8. februar 2016

Ca. 75 borgere deltog på borgermøde den 8. februar 2016. Her præsenterede borgmester, Ole Bondo Christensen og by- og kulturdirektør, Niels Thygesen, hvad der skal ske på hovedgaden. Der var generel tilfredshed med indholdet i strategi og plan. Og der var opbakning til kommunens bestræbelser på at føre mere liv til hovedgade og gøre forholdene bedre for alle trafikantgrupper.

Åben workshop 9. april 2015

Samarbejdet med borgerne om Farum Hovedgade blev skudt i gang på en åben workshop den 9. april 2015, hvor 70 borgere deltog. Desuden havde borgere sendt skriftlige kommentarer og forslag, og Ungerådet gav også input til hovedgadens udvikling. Blandt de største ønsker var: Hastighedsnedsættelse, bedre belægning, tydeligere markering af fortovskant, caféliv, grønne områder, charmerende butikker, bevarelse af gamle bygninger og udendørsaktiviteter, leg og bevægelse.

Alle input er sammenfattet med fotos og tekst i denne rapport: Borgerinput – Farum Hovedgade

 
Sidst opdateret 28. august 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)