Omkørsel og indsatser fra Stationsvej til Williams Plads

Renovering af Farum Hovedgade 2017
Den tredje etape af renoveringen på Farum Hovedgade er fra Stationsvej til Williams Plads. Her er arbejdet i gang fra september og forventes afsluttet i starten af december 2017.

Gaderummet skal være smukt, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær - og det skal være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade. Det er udgangspunktet for renoveringen af Farum Hovedgade.

Omkørsel mens anlægsarbejdet står på

Under arbejdet på etapen kan man køre i bil ad Farum Hovedgade i retning mod Akacietorvet. Bilkørsel i den modsatte retning vil ske via Farum Stationsvej. Vi har forståelse for, at den ekstra trafik pga. omdirigeringen kan mærkes på de omkringliggende veje. 

Entreprenøren Zacho-Lind A/S, der udfører renoveringen, vil sørge for, at der så vidt muligt er passage til indgange og indkørsler på Farum Hovedgade, mens arbejdet står på.

I forbindelse med renoveringen af Farum Hovedgade er der brug for at anvende en del af P-pladsen på nordsiden af hovedgaden til oplag, fra september og året ud. Det vil derfor ikke være muligt at parkere på de tre autocamper-pladser i denne periode.

Vigtigt for dig som husejer

Anlægsarbejdet omfatter blandt andet kørsel med større anlægsmaskiner og komprimering af grus under den fremtidige belægning. Anlægsarbejdet er planlagt, så det udføres under størst mulig hensynstagen til husene på strækningen med udgangspunkt i, at de er funderet i overensstemmelse med de på opførelsestidspunktet gældende regler - og i øvrigt er i sædvanlig vedligeholdelsesmæssig stand.

Hvis du har kendskab til forhold ved din ejendom, som gør, at dit hus er mere følsomt end normalt over for de beskrevne arbejder, har du i henhold til Byggeloven pligt til at orientere os hurtigst muligt. Skriv til bme@furesoe.dk. Med mindre vi hører andet, vil vi udføre arbejdet som planlagt.

Din indkørsel

I forbindelse med projektet etablerer vi sænkede kantsten og ramper ud for de eksisterende overkørsler. Samtidig tilpasser vi belægninger i indkørsler eller lignende til de nye fortove.

Hvis du som grundejer mellem Stationsvej og Williams Plads ønsker dine overkørselsforhold ændret, skal du søge om dette senest 20. september, så din overkørsel kan blive placeret mest hensigtsmæssigt for dig i forbindelse med projektet. Du kan naturligvis også søge om at ændre overkørslen senere, det sker så blot for egen regning.

Vi forventer, at strækningen fra Akacietorvet til Williams Plads er færdig 1. december 2017. Det øverste lag asfalt på kørebanen og bump bliver lagt i 2018, når de underliggende lag har sat sig.

 


Sidst opdateret 02. november 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.