Omkørsel og indsatser fra Farum Gydevej til Stationsvej

Renovering af Farum Hovedgade 2017
Den anden etape af renoveringen på Farum Hovedgade er fra Farum Gydevej til Stationsvej. Her er arbejdet i gang og forventes afsluttet ved udgangen af 2017.

Gaderummet skal være smukt, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær - og det skal være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade. Det er udgangspunktet for renoveringen af Farum Hovedgade. Furesø Spildevand A/S lægger samtidig en ny regnvandsledning til vejvand mellem Stationsvej og Fredtoftevej. 

Omkørsel mens anlægsarbejdet står på

Under arbejdet på etapen kan man køre i bil ad Farum Hovedgade i retning mod Akacietorvet. Bilkørsel i den modsatte retning vil ske via Farum Stationsvej. Vi har forståelse for, at den ekstra trafik pga. omdirigeringen kan mærkes på de omkringliggende veje. 

Entreprenøren Zacho-Lind A/S, der udfører renoveringen, vil sørge for, at der så vidt muligt er passage til indgange og indkørsler på Farum Hovedgade, mens arbejdet står på.

Arbejdet har også betydning for de to busruter, der kører ad Farum Hovedgade. Du kan se ændringerne på www.dinoffentligetransport.dk

I juli 2017 viste en trafikmåling på Farum Gydevej som ventet, at trafikmængden er steget markant. Det er på hverdage gået fra ca. 1.000 til 2.000, svarende til fordobling. 85 % af alle bilister på strækningen kører under 47,2 km/t. Gennemsnitshastigheden på Farum Gydevej ligger på 40,6 km/t. Målingerne har dermed ikke givet anledning til midlertidige bump, chikaner eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger på Farum Gydevej. 

Vi forventer, at strækningen fra Akacietorvet til Williams Plads er færdig ved udgangen af 2017. Det øverste lag asfalt på kørebanen bliver lagt i 2018, når de underliggende lag har sat sig.

 

Sidst opdateret 06. november 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.