Borgermøde: Kvalitet i byggeri og byrum

Farum Kaserne
Furesø Kommune sætter fokus på kvalitet i vores byggerier og byrum. Kom til borgermøde og hør mere om strategien bag. Det foregår lørdag den 18. april kl. 10-12 i teater- og mødesalen, Stien, Paltholmterrasserne 1, Farum.

På mødet taler kulturminister Marianne Jelved om arkitekturens betydning for mennesker, rum og liv i lyset af regeringens arkitekturpolitik, og Claus Bech-Danielsen, professor og arkitekt MAA, fortæller om boligarkitektur og byudvikling i forstaden. Desuden præsenterer Furesø Kommune sit forslag til overordnet strategi for arkitektur og byrum i kommunen, og Lokalsamfundenes Samvirke præsenterer sit bud på en arkitekturpolitik for syv lokalområder i kommunen.

Tilmeld dig senest den 16. april på bme@furesoe.dk eller 7235 5420.

Læs mere om Furesøs overordnede strategi for arkitektur og byrum i kommunen her. Strategien er i offentlig høring indtil den 5. maj.

Program

  • Velkomst, Formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft
  • Arkitekturens betydning for mennesker, rum og liv i lyset af regeringens arkitekturpolitik, Kulturminister Marianne Jelved 
  • Boligarkitektur og byudvikling i forstaden – aktuelle tendenser og udfordringer, Professor, arkitekt MAA Claus Bech-Danielsen 
  • Præsentation af Lokalsamfundenes Samvirkes ”Arkitekturpolitik”, Lokalsamfundenes Samvirke
  • Præsentation af Furesø Kommunes ”Arkitektur og Byrum”, By- og kulturdirektør Niels Thygesen
  • Afrunding af mødet, Formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft

Sidst opdateret 19. maj 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.