Verdens bogdag og lokale børnefortællinger

Flygtningelejren i Jonstrup, ved Freja Gry Børsting i anledning af Verdens Bogdag 2015
Hvert år udsender Furesø Museer og Center for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune en ny læsebog i anledning af Verdens Bogdag d. 23. april. Hvert barn i 2. klasse får bogen foræret som et led i Furesø Kommunes læsepolitik.

Letlæsningsbøgerne bygger på historier fra lokalområdet, der gennem årene har belyst almene emner som krybskytteri, sygdom og helbredelse i 1700-tallet, sagn og overtro og stormfloden i 1872.

Bøgerne er skrevet til børn, der netop har knækket læsekoden, men kan også læses af ældre børn, og kan med fordel bruges i dansk- eller historieundervisningen samt i specialklasser.

Bøgerne findes som klassesæt på skolebibliotekerne i Furesø Kommune, og kan købes ved henvendelse til Skoletjenesten Furesø Museer. 

Du finder alle udgaverne på Furesø Museers hjemmeside


Sidst opdateret 12. december 2017

Kontakt

Furesø Museer

Stavnsholtvej 3
3520 Farum
Tlf.: 7235 6100
Hjemmeside: furesoemuseer.dk

Find Furesø museer på Krak

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: dagtilbudogskole@furesoe.dk

Find Center for Dagtilbud og Skole på Krak

 

Relevante links