Ledsagerordningen

big band
Spil Dansk plakaten 2011
I Furesø Kommune kan alle mennesker med funktionsnedsættelser tage en ledsager gratis med ved arrangementer af foreninger i kommunens offentligt tilgængelige lokaler.

Det betyder, at borgere med handicap, der har behov for en ledsager, fritages for dobbeltudgift til indgang/billet ved arrangementer i kommunens fritids- og idrætsanlæg.

Ordningen gælder ved arrangementer hos foreninger, der får stillet lokaler til rådighed og/eller modtager tilskud fra Furesø Kommune. Ordningen gælder også i Galaksen og Værløse Biograf.

DSB ledsagerkortet giver adgang

Det er DSB ledsagerkortet, der fungerer som dokumentation i ledsagerordningen. Kortet skal vises på forlangende, f.eks. ved billettering i forbindelse med arrangementet.

Lokaler og anlæg omfattet af ledsagerordningen

Farum Park, Farum Arena, Farum Svømmehal, Solvangskolen, Stavnsholtskolen, Lyngholmskolen, Ellegården, Værløse Hallerne, Søndersøskolen, Lille Værløse Skole, Hareskov Skole, Egeskolen, Syvstjerneskolen, Værløse Svømmehal, Søndersøhallen, Annexgården, Jonstruphus, Kirke Værløse Gamle Skole, Galaksen, Farum Kulturhus og Satellitten. Ordningen gælder også for Værløse Bio.

 

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen