Kasernelunden

Billede af kasernelunden
Kasernelunden er et særligt udpeget naturareal på Farum Kaserne, som bl.a. skal passe på de internationale beskyttede arter, som spidssnudet frø og stor vandsalamander. Læs mere om Kasernelunden, de tre granitskulpturer og spiselige træer og buske.

Kasernelunden

Kasernelunden er et særligt udpeget naturareal på Farum Kaserne, som skal være med til, at passe på de internationale beskyttede arter, som spidssnudet frø og stor vandsalamander. Kasernelunden ligger på Farum Kaserne op ad The Scandinavian Golf Club.

Smag på naturen

Kasernelunden er et åndehul, hvor du kan mærke årstidens gang. Om foråret blomstrer alle frugttræerne, om sommeren summer insekterne over blomsterengene, om efteråret kan du plukke frugter og samle nødder, og om vinteren kan du suse ned ad kælkebakken.

Furesø Kommune har plantet en række træer og buske, som bærer frugt og nødder. Du kan finde kirsebær, blommer, æbler, valnødder, hyld og hasselnødder. Alle må samle og plukke frugterne. På bakken finder du en lille bålplads. Du kan lave bål, bage snobrød og grille. Huske selv at medbringe brænde.

De tre granitskulpturer

På Kasernelunden kan du finde tre granitskulpturer. Skulpturerne er lavet af studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademi ved Billedhuggerskolen Charlottenborg og afspejler områdets natur og historie. De blev til i et samarbejde mellem Kunstakademiet, Furesø Kommune og Farum Kasernes Grundejerforening i perioden 2012-2014.

Skulpturerne er hugget i bornholmsk granit, som er en donation fra selskabet RGS A/S i 2005. De vejede henholdsvis 1,8, 2,7 og 5,2 ton., da de skulle fragtes til Kunstakademiet. Skulpturerne blev indviet i 2014.

 Skulptur af Anders Bøge Henriksen

The shapes of K117’S HEAD ...
af Anders Bøge Henrikesen

 Skulptur lavet af Esben Gyldenløve

Til mine venner
af Esben Gyldenløve

 Skulptur af Emil Toldbod

Uden Titel
af Emil Toldbod

De 3 kunstnere beskriver her kort deres arbejder


Til mine venner
Af Esben Gyldenløve
Skulpturen er udhugget ud fra den tanke, at den størst mulige rektangulære form står tilbage fra den oprindelige granitsten. Længden og bredden er nogenlunde proportionelt med min egen krop. Stenens form har en ru mejslet overflade og er ikke en flad perfekt matematisk overflade, den antager en mere bølget form hvor alle mejselslagene er synlige.
Dernæst har jeg sprængt og boret stenen i flere stykker for at transportere delene til Farum ved hjælp af en sækkevogn. Stykkerne af granitten bliver placeret ved siden af hinanden så man ser, at de oprindeligt har været en helhed. Dermed vil den mejslede og den naturlige overflader af stenen desuden komme til syne.

Uden Titel
af Emil Toldbod

Skulpturen er en rejst granitsten. Stenens form ses som et trukket kvadrat. I hver side er der indhugget naturlige streger, 11 i alt. Startpunktet for hver streg findes ved stenens base, med en håndslængde mellemrum. Stregerne er defineret ved brug af et selvudtænkt værktøj, der følger granittens overflade, og fra udgangspunkterne, optegner de 11 streger i stenen
Ved begyndelsespunktet for hver streg plantes en efeu, som vil indtage og leve med skulpturen.

The shapes of K117’S HEAD IS DREAMING US
af Anders Bøge Henrikesen

Stenen placeres i en udgravning med vægge støbt i beton. Udgravningens form er rektangulær og op skaleret i forhold til stenens mål. På de to langsider indstøbes en sliske, som løber langs væggen fra bunden af udgravningen til betonvæggens kant.
Disse slisker er konstrueret for at naturområdets fredede padder kan komme op af udgravningen.
I stenens overside hugges et hul udformet efter stenens egen form i en nedskaleret udgave.
I dette hul rejser der sig en nedskaleret, negativ model af den udgravning, som stenen er placeret i.
Titlens "K117" refererer til det mærke fra stenbruddet, som er malet på siden af stenen.  

Se billeder, og læs mere

Se billeder af hele forløbet. Fra stenene blev flyttet fra Farum Kaserne, til udarbejdelse af modeller og selve arbejdet med stenene.

På baggrund af projektet er der udgivet en artikel i Billedkunstnernes fagblad -Ti ton granit og tre temperamenter.

På siden kan du også finde tre billedfiler, som omhandler den enkelte skulptur. Brug materialerne, når du besøgerne skulpturerne med børn.  

Se film fra indvielsen af de tre skulpturer

Sidst opdateret 30. marts 2017

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen