Ateliergangen, Jonstrupvangvej 150, 3500 Værløse

Jonstrup Gl. Seminarium
På Jonstrup Gamle Seminarium er etagen, der tidligere rummede kadetboliger, i 1999 blevet renoveret og omdannet til seks atelierer, som udlejes af Furesø Kommune til kunstnere, som er bosiddende i kommunen.

Det lejede kan udelukkende anvendes til atelier i forbindelse med fremstilling af kunst – dog ikke keramik.

På Ateliergangen er der adgang til tekøkken, bad og toilet, som lejeren sammen med de øvrige 5  lejere har ansvar for at renholde.

Huslejen er fastsat til 500 kr. for de to mindste rum på 12², 750 kr. for de to mellemstore rum på 17 m² og 1.000 kr. for de to største rum på 22 m² (i 1999-priser). Huslejen prisreguleres årligt. Forbrugsafgifter og benyttelse af fællesarealer er inkluderet.

Ventelisten til Ateliergangen administreres af Kultur og Idræt.  

 

 

Sidst opdateret 12. januar 2017

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Ateliergangen - værkstedslokaler til lokale kunstnere

Jonstrup Gl. Seminarium
Jonstrupvangvej 150N, 2. sal
3500  Værløse
tlf.: 7235 4565

Find Ateliergangen på Krak