Viden om Furesø Fritidsvejledning

Folder forside
I Furesø Kommune skal alle børn og unge have lige mulighed for at deltage i Furesøs aktive foreningsliv.

Furesø Fritidsvejledning (FV) har fra år 2011-2014 gennemført et projekt, der skal hjælpe foreningsuvante børn og unge til at komme i gang med en god og konstruktiv fritidsaktivitet. Baggrunden for projektet var en bevilling fra Satspuljen på 2.7 mio. kroner, som kommunen modtog i 2011 sammen med en række andre kommuner.

I forbindelse med projektet har FV udgivet to rapporter 1) Børns og unges fritidsaktiviteter i Furesø Kommune 2011 og 2) FV - En indsats for børn og unge uden for organiseret fritidsaktivitet 2011-2014. Den seneste og afsluttende rapport er netop udgivet i samarbejde med prof. emeritus, dr. phil. Per Schultz Jørgensen. Udover 8 råd til arbejdet med fritidsvejledning til foreningsuvante børn og unge, er her fremhævet nogle af resultaterne, projektet har landet:

Udvalgte resultater

  • FV har fået 301 henvendelser angående foreningsløse børn fra stort set alle faggrupper, som har med børn og unge at gøre.

  • FV har hjulpet børn ud i 33 forskellige foreninger.

  • FV har holdt personlige vejledningssamtaler med op mod 200 familier.

  • FV har fået 179 børn og unge ud i en fast foreningsaktivitet.

  • Der er uddelt kontingentstøtte til 79 familier. Langt flere familier end først antaget kan altså selv betale, når der vejledes til realistiske aktiviteter.

  • 60 % af de børn, som blev aktiveret i det første år af projektet, var fastholdt i mere end 6 mdr. Flere er fortsat foreningsaktive.

  • FV er lykkes med at skabe fokus og samarbejde omkring målgruppen ift. fritidsaktivitet på tværs af kommunale centre, på skoler og i foreningslivet.

 

Hvis du har spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte en af fritidsvejlederne.

Sidst opdateret 03. august 2017

Kontakt

Furesø Fritidsvejledning (FV)

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: fv@furesoe.dk

Fritidsvejledere:

Karsten Rasmussen
Tlf. 72355167

Josefine Needham Andersen
Tlf. 72354098

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.